Velg kategori

 • Sakprosaens teori og metode
 • Sakprosaens sosiologi
  • Den litterære institusjonen
  • Skriftkultur
 • Sakprosa i ulike kontekster
  • Arbeids- og organisasjonsliv
  • Privatlivet
  • Skole og barnehage
  • Høyere utdanning og vitenskap
  • Offentligheten
   • Faglitteratur for allmennheten
    • Essayistikk
    • Fakta og dokumentar
    • Fritid og underholdning
   • Informasjon og markedskommunikasjon
   • Litteraturkritikk
   • Massemedia
   • Myndighetenes sakprosa
   • Offentlig mening, debatt
   • Politikk
   • Religion, livssyn
   • Tidsskrifter og fagpresse

Nøkkelord i utvalg

22. juli, akademisk diskurs, akademisk skriving, allmenn dannelse, almanakker, andre verdenskrig, anmeldelse, arbeiderbevegelse, argumentasjon, asylregler, autentisitet, aviser, barnelitteratur, barn og ungdom, bibeltekster, bibliografi, bibliotek, billigbøker, biografier, blogg, bokhylla.no, bokmål, brev, brosjyrer, Christian Kock, dagbøker, dannelse, dannelse og danning, dannelsessyn, deliberativt demokrati, demokrati, dialogisme, didaktikk, digitale tekster, digital humaniora, diskursanalyse, dokumentarlitteratur, e-post, eksamenstekster, elevtekster, epigrafer, erindringer, essayistikk, ethos, etikk/moral, EU, eunoia, fagdidaktikk, Faglig forfatterskap, fagskriving, fagspråk, familie, feature-reportasje, festskrifter, film , filologi, filosofi, flerstemmighet, folketro, foreninger, forfatterskap, forkynnelse, forlagsbransjen, forlagshistorie, formularbøker, forskningsformidling, fremmedspråk, fronesis, grammatikk, håndbøker, Habermas, hermeneutikk, historie, historiefaget, historieskriving, historiografi, homiletikk, humaniora, humaniora i skolen, humanioria i skolen, humanisme, idehistorie, ideologi, idrett, Ignis Arden, informasjonsteknologi, innholdsmarkedsføring, instrumentalmusikk, interkulturell kompetanse, intertekstualitet, journaler, journalistikk, juss og rettsvesen, kåseri, kanon, kataloger, katekisme, kjønn, klarspråk , klimakommunikasjon, kognisjon, kokebøker, kommunalt klarspråksarbeid, kommunikasjonsteori, konfirmantbøker, kontaktannonser, krig, kristendom, kulturjournalistikk, kulturpolitikk, kultursemiotikk, kundekommunikasjon, kunnskapsløftet, kunst, Kunsthistorie, kunstnerbøker, kvalitativ metode, lærebøker, lærebokanalyse, lærebokhistorie, lærebokkritikk, læremidler, læreplananalyse, læreplaner, lærerutdanning, legitimeringsretorikk, lese- og skriveforskning, lesehistorie, Lesemidler, leserundersøkelse, lesing, litteratur, litteraturhistorie, Litteraturkritikk, litteraturkritikk/anmeldelser, litteraturpolitikk, litteratursosiologi, Litteraturteori, litteraturvitenskap, Little Women, livshistorier, lokalhistorie, Louisa May Alcott, lyrikk/poesi, makt, matematikk, mediehistorie, mediespråk, medievitenskap, medisin og helse, mellomkrigstid, memoarer, metaforteori, metode, migrantnarrativer, misjon, modelleser, modelleseranalyse, monografi, multimodale tekster, multimodalitet , muntlige tekster, musikkhistorie, næringsliv, narrativer, nasjonalisme, nasjonsbygging, natur- og friluftsliv, naturfag/naturvitenskap, naturfagdidaktikk, naturvitenskap/naturfag , naturvitenskap i offentligheten, Nils Hertzberg, nominalisering , norsk åndsliv, Norsk andrespråkskorpus (ASK), norskfaget, Norsk som andrespråk, Norsk språk, nynorsk, offentlige institusjoner, offentlighet, offentlighetsteori, Olaf Bull, Open Access, Opera aperta, opplysning, oppslagsverk, orbøker, ordbøker, organisasjoner, oversettelse, pamfletter, partipresse, partiprogrammer, pedagogikk, pedagogiske tekster, personlige narrativer, petiter, politikk, Politisk kommunikasjon, populærvitenskap, pragmatikk, prekener, presse, pressehistorie, psykiatri, psykologi, radio, rapportlitteratur, Rapportskriving, reisehåndbøker, Reiseskildringer, reiseskildringer/reisebeskrivelser, reklame, religion, religion og livssyn, repertoarteori, reportasje, resepsjonsanalyse, resepsjonshistorie, resepsjonsteori, resepsjonsundersøkelse, retorikk, retorikkdidaktikk, retorikk og læring, retorisk analyse, rettskriving, rettsretorikk, sakpoesi, Sakprosa, sakprosaanalyse, sakprosadefinisjoner, sakprosa for barn, sakprosahistorie, sakprosakritikk/anmeldelser, sakprosateori, salmediktning, samfunnsfag, samfunnsvitenskap, Samtale, samtaleanalyse, scientific literacy, semiotikk, sjanger, sjangerpedagogikk, skjønnlitteratur, skoleloven, skole og utdanning, skolestiler, skriftkultur, skrivedidaktikk, skrivehåndbøker, skriveopplæring, skriving, skriving i alle fag, Små frøkner, sosialøkonomi, Sosiale medier, sosialsemiotikk , sosiologi, spiseforstyrrelser, språk, språkfilosofi, språkhistorie, språkinnlæring, språklige virkemidler, språknormering, språkopplæring , språksosiologi, språkvitenskap, stedsutvikling , stilistikk, strategisk og kommunikativt språk, suplikker, Sverige, systemisk-funksjonell grammatikk (SFL), systemisk funksjonell lingvistikk, taler, taleskriving, tegnerseriehistorie, tegneserie, Tegnspråktolking, teknologi, tekstanalyse, teksthistorie, tekstlingvistikk, tekstnormer, Tekstnormering, tekstvitenskap, teologi, tidsskrift, tidsskrifthistorie, topografi, topos, toposanalyse, troslærer, trykke- og ytringsfrihet, trykkefrihet, tv og film, tysk, Umberto Eco, Undervisning, utredninger, veiledning, velferd, visuell kommunikasjon, visuell retorikk, vitenskapelig publikasjon, vitenskapsretorikk, vitneskildring, vurdering for læring, vurderingstekster, Wolfgang Klafki, yrkesetikk, yrkesfag,

Publikasjonsliste 1390 oppføringer

år ▿ | forfatter ▿
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19951995). Den andre litteraturen: hva sakprosa er. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
1995
Tittel
Den andre litteraturen: hva sakprosa er
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Sider
172
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0014-8
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/f614ea3db5e17340008e5cb4ac19f02e
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
950417017
Sakbib pub.nr.
1
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
Sakprosa , litteratur , sakprosadefinisjoner
Bibliografisk note
Bygger delvis på innsikt fra forskningsprosjektet Norsk sakprosa
knain, e.Knain, E. (20012001). Naturfagets tause stemme. Diskursanalyse av lærebøker i natur- og miljøfag.. Oslo: INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa.
x
År
2001
Tittel
Naturfagets tause stemme. Diskursanalyse av lærebøker i natur- og miljøfag.
Forfatter(e)
Knain, Erik
Sider
347, XLIV
Forlag
INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/4Knain-Naturfagets-tause-stemme.pdf
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
012203300
Sakbib pub.nr.
2
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
diskursanalyse , læremidler , naturfag/naturvitenskap
Bibliografisk note
Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (dr. scient.) - Universitetet i Oslo, 1999, Bibliografi: s. 355-347. Nr. 4 i Skriftserien Sakprosa.
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. & eriksen, t.b.Eriksen, T.B. (Red.). (19981998). Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Oslo: Universitetsforl..
x
År
1998
Tittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
2 bind
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
98085783x
Sakbib pub.nr.
3
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Privatlivet | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Fakta og dokumentar | Fritid og underholdning | Informasjon og markedskommunikasjon | Massemedia | Myndighetenes sakprosa | Offentlig mening, debatt | Politikk | Religion, livssyn | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
Sakprosa , historie , litteratur , litteraturhistorie
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (Red.). (19951995). Virkelighetens forvaltere. Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
262
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/47d4f357399933ddd5309ea398e15b53
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
952075024
Sakbib pub.nr.
4
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
biografier , forfatterskap , læremidler , oppslagsverk , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (Red.). (20022002). Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser. Bergen: Fagbokforl..
x
År
2002
Tittel
Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Årgang
nr 149
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
250
Forlag
Fagbokforl.
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
022094857
Sakbib pub.nr.
52
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Informasjon og markedskommunikasjon | Massemedia | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
Sakprosa , flerstemmighet , forskningsformidling , journalistikk , radio , sakprosadefinisjoner , tekstanalyse
Bibliografisk note
Nr. 149 i Landslaget for norskundervisnings skriftserie. Samtlige forfattere har skrevet hovedoppgaver med sakprosaanalyse ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO. Professor Kjell Lars Berge har skrevet bokas etterord.
gundersen, t.r.Gundersen, T.R. (20012001). Om å ta ordet. Retorikk og utsigelse i den unge Hans Nielsen Hauges forfatterskap. Oslo: INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa.
x
År
2001
Tittel
Om å ta ordet. Retorikk og utsigelse i den unge Hans Nielsen Hauges forfatterskap
Forfatter(e)
Gundersen, Trygve Riiser
Sider
178
Forlag
INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/3Gundersen-Om-a-ta-ordet.pdf
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
011822104
Sakbib pub.nr.
53
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Religion, livssyn |
Nøkkelord
forfatterskap , retorikk
Bibliografisk note
Nr. 3 i skriftserien Sakprosa. Bearbeidet utg. av forfatterens hovedoppgave i allmenn litteraturvitenskap - Universitetet i Bergen, 1998
ridderstrøm, h.Ridderstrøm, H. (20032003). På vei til multimediale skrivepraksiser: ungdommers tekster på Verdensveven i didaktisk perspektiv. (Doktoravhandling, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU). Trondheim.
x
År
2003
Tittel
På vei til multimediale skrivepraksiser: ungdommers tekster på Verdensveven i didaktisk perspektiv
Forfatter(e)
Ridderstrøm, Helge
Sider
525
Institusjon
Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
031440894
Sakbib pub.nr.
6
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet |
Nøkkelord
barn og ungdom , digitale tekster
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2003
eklund, h.b.Eklund, H.B. (20042004). Nytt på nettet: en bruks- og brukerorientert analyse av Aftenposten Nettutgaven sett i lys av Internetts teknologiske ressurser. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2004
Tittel
Nytt på nettet: en bruks- og brukerorientert analyse av Aftenposten Nettutgaven sett i lys av Internetts teknologiske ressurser
Forfatter(e)
Eklund, Heidi Bunæs
Sider
147 , 17 bl.
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
050435825
Sakbib pub.nr.
21
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
aviser , digitale tekster , informasjonsteknologi , teknologi
Bibliografisk note
Hovedoppgave i norsk språk - Universitetet i Oslo, 2004
kock, c.Kock, C. (19871987). 100 råd til skriftlig fremstilling. Norsklæraren, 11(2), s.9-12.
x
År
1987
Tittel
100 råd til skriftlig fremstilling
Forfatter(e)
Kock, Christian
Tidsskrift
Norsklæraren
Årgang
11
Nummer
2
Sider
9-12
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
88926
Sakbib pub.nr.
31
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
retorikk , skrivehåndbøker
üsen, e.Aasen, E. (19861986). Kvinners spor i skrift: supplement til norsk litteraturhistorie. Oslo: Samlaget.
x
År
1986
Tittel
Kvinners spor i skrift: supplement til norsk litteraturhistorie
Forfatter(e)
Aasen, Elisabeth
Sider
231
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2843-2
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
863088945
Sakbib pub.nr.
9
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
historie , kjønn , litteratur , litteraturhistorie , sakprosahistorie
michelsen, p.a.Michelsen, P.A. (Red.). (19931993). Sjangeroppbrudd: om stilskriving og skriveopplæring i den videregående skolen. Oslo: Cappelen.
x
År
1993
Tittel
Sjangeroppbrudd: om stilskriving og skriveopplæring i den videregående skolen
Årgang
nr 75
Redaktør(er)
Michelsen, Per Arne
Sider
212
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-14037-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112704090
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
932454860
Sakbib pub.nr.
10
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , sjanger , skriveopplæring , skriving
fet, j.Fet, J. (20032003). Skrivande bønder: skriftkultur på Nord-Vestlandet 1600-1850. Oslo: Samlaget.
x
År
2003
Tittel
Skrivande bønder: skriftkultur på Nord-Vestlandet 1600-1850
Forfatter(e)
Fet, Jostein
Sider
435
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-521-6296-7
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
031846114
Sakbib pub.nr.
30
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
lesing , skriftkultur , skriving
frisvold, Ø.Frisvold, Ø. (19871987). Norske utredninger 1814-1986: bibliografier og kataloger over offentlige utredninger : ajour pr 1/4-87. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1987
Tittel
Norske utredninger 1814-1986: bibliografier og kataloger over offentlige utredninger : ajour pr 1/4-87
Forfatter(e)
Frisvold, Øivind
Sider
22
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-06821-8
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
883051362
Sakbib pub.nr.
12
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Myndighetenes sakprosa |
Nøkkelord
bibliografi , kataloger , utredninger
Bibliografisk note
2. utg.
christoffersen, s.a.Christoffersen, S.A., furre, b.Furre, B., sejersted, f.Sejersted, F., bruland, k.Bruland, K. & gilje, n.Gilje, N. (Red.). (19961996). Hans Nielsen Hauge og det moderne Norge. Oslo: Norges forskningsråd.
x
År
1996
Tittel
Hans Nielsen Hauge og det moderne Norge
Redaktør(er)
Christoffersen, Svein Aage, Furre, Berge, Sejersted, Francis, Bruland, Kristine & Gilje, Nils
Sider
49
Forlag
Norges forskningsråd
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-12-00650-6
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
960554718
Sakbib pub.nr.
13
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Religion, livssyn |
Nøkkelord
etikk/moral , forfatterskap , historie , muntlige tekster
Bibliografisk note
Publikasjon i Forskningsrådets KULT-serie, årg. 48. Inngår i forskningsprosjektet "Den kristne moraltradisjon i Norge fra 1814 til i dag", som er del av KULT (Norges forskningsråds program for Kultur- og tradisjonsformidlende forskning).
abstract
Innhold: Hans Nielsen Hauge og det nye Noreg / Berge Furre. Hans Nielsen Hauge - en radikal ildprofet fra Tune / Nils Gilje. Ny industri - nye livsformer / Kristine Bruland. Når markedet bestemmer moralen / Francis Sejersted
berge, k.l.Berge, K.L. (Red.). (20022002). Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag. Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2002
Tittel
Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag
Årgang
nr 6
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars
Sider
267
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-21-2
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/6Berge-Teksthistorie.pdf
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
030055407
Sakbib pub.nr.
14
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
historie , læremidler , sjanger , teksthistorie , tekstnormer , tekstvitenskap
Bibliografisk note
Bidrag på norsk og engelsk
berge, k.l.Berge, K.L. (20012001). Det vitenskapelige studiet av sakprosa. Om tekstvitenskapelige utfordringer og løsninger i norsk og svensk sakprosaforskning. I K.L. Berge, K.R. Breivega, T. Roksvold & J.L. Tønnesson (Red.), Fire blikk på sakprosaen (s. 9-71). Oslo: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2001
Tittel
Det vitenskapelige studiet av sakprosa. Om tekstvitenskapelige utfordringer og løsninger i norsk og svensk sakprosaforskning
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Boktittel
Fire blikk på sakprosaen
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Breivega, Kjersti Rongen, Roksvold, Thore & Tønnesson, Johan L.
Sider
9-71
Forlag
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-13-1
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/1Berge-Breivega-Roksvold-Tonnesson-Fire-blikk-pa-sakprosa.pdf
Finn boka i ORIA
011280891
Sakbib pub.nr.
20
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
Sakprosa , sakprosateori , tekstvitenskap
Bibliografisk note
Nr. 1 i skriftserien Sakprosa. Undertittel på omslaget: Teori og praktisk analyse
berge, k.l.Berge, K.L., breivega, k.r.Breivega, K.R., roksvold, t.Roksvold, T. & tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (Red.). (20012001). Fire blikk på sakprosaen. Oslo: INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa.
x
År
2001
Tittel
Fire blikk på sakprosaen
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Breivega, Kjersti Rongen, Roksvold, Thore & Tønnesson, Johan L.
Sider
168
Forlag
INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-13-1
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/1Berge-Breivega-Roksvold-Tonnesson-Fire-blikk-pa-sakprosa.pdf
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
011280891
Sakbib pub.nr.
19
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
Sakprosa , argumentasjon , flerstemmighet , populærvitenskap , retorikk , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Nr. 1 i skriftserien Sakprosa. Undertittel på omslaget: Teori og praktisk analyse
andersen, p.t.Andersen, P.T. (19951995). Om å være i sannhet og i språket samtidig: Bjørnstjerne Bjørnsons sakprosa. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 151-172). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Om å være i sannhet og i språket samtidig: Bjørnstjerne Bjørnsons sakprosa
Forfatter(e)
Andersen, Per Thomas
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
151-172
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
100589391
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
18
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
Sakprosa , forfatterskap , muntlige tekster , retorikk , språk , taler
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. & eriksen, t.b.Eriksen, T.B. (Red.). (19981998). Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
749
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
980873479
Sakbib pub.nr.
22
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Privatlivet | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Fakta og dokumentar | Fritid og underholdning | Myndighetenes sakprosa | Offentlig mening, debatt | Politikk | Religion, livssyn | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
Sakprosa , historie , litteratur , sakprosahistorie , sakprosateori
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
bruun, k.b.Bruun, K.B. (20012001). "Reply to all": om elektronisk kommunikasjon i organisasjoner. (Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø). Tromsø.
x
År
2001
Tittel
"Reply to all": om elektronisk kommunikasjon i organisasjoner
Forfatter(e)
Bruun, Kim Bye
Sider
125
Institusjon
Universitetet i Tromsø
Utgivelsessted
Tromsø
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
011152753
Sakbib pub.nr.
1097
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
digitale tekster , e-post , organisasjoner
Bibliografisk note
Hovedoppgave i sosiologi 2001. Allforsk.
haug, h.c.f.Haug, H.C.F. (20072007). Tekst og identifikasjon i den norske EU-debatten 1993-94: ein modellesaranalyse av tre sentrale tekster. Oslo: H.C.F. Haug.
x
År
2007
Tittel
Tekst og identifikasjon i den norske EU-debatten 1993-94: ein modellesaranalyse av tre sentrale tekster
Forfatter(e)
Haug, Hilde Cath Fjellhøy
Sider
IX, 149
Forlag
H.C.F. Haug
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=68899
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
08030799x
Sakbib pub.nr.
24
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Informasjon og markedskommunikasjon | Offentlig mening, debatt | Politikk |
Nøkkelord
EU , brosjyrer
Bibliografisk note
Korrigert utgave av masteroppgave i nordisk språk, Oslo 2007. 1 lydplate (CD) i lomme.
juuhl, g.k.Juuhl, G.K. (20072007). Demokratisk prøverom: analyse av eit ordskifte for born og ungdom gjennom 30 år. Volda: Høgskulen i Volda.
x
År
2007
Tittel
Demokratisk prøverom: analyse av eit ordskifte for born og ungdom gjennom 30 år
Forfatter(e)
Juuhl, Gudrun Kløve
Sider
191
Forlag
Høgskulen i Volda
Utgivelsessted
Volda
ISBN
978-82-7661-254-7
Lenke til fulltekst
http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=39826
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
071249125
Sakbib pub.nr.
25
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
barn og ungdom , demokrati
Bibliografisk note
I serie: Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet, nr. 23. Om: Norsk barneblad. Opprinnelig levert som forfatterens masteroppgave i nordisk litteratur - Universitetet i Oslo, 2006
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (Red.). (19971997). Tekstens mellommenn. Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
216
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
971630097
Sakbib pub.nr.
26
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Fakta og dokumentar | Massemedia |
Nøkkelord
aviser , forskningsformidling , læremidler , metaforteori
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
longum, l.Longum, L. (19971997). Å skrive essayistisk. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn (s. 43-56). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Å skrive essayistisk
Forfatter(e)
Longum, Leif
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
43-56
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV42
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
27
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
skriving
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (19971997). Finstemt og flerstemmig formidling. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn (s. 57-76). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Finstemt og flerstemmig formidling
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
57-76
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV56
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
28
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forskningsformidling , historie
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (20012001). Vitenskapens stemmer: vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmenheten. Oslo: INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sakprosa.
x
År
2001
Tittel
Vitenskapens stemmer: vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmenheten
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Sider
535
Forlag
INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sakprosa
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/forskergrupper/tekstvitenskap/sakprosa/Skriftserie/Skriftserie_nr2.htm
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
011275448
Sakbib pub.nr.
29
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
dialogisme , forskningsformidling , historie , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
Nr. 2 i skriftserien Sakprosa, skrifter fra prosjektmiljøet Norsk sakprosa. Bearbeidet utg. av: Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Oslo, 1998
breivega, k.r.Breivega, K.R. (20032003). Vitskaplege argumentasjonsstrategiar : Ein komparativ analyse av superstrukturelle konfigurasjonar i medisinske, historiske og språkvitskaplege artiklar. Oslo: INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa.
x
År
2003
Tittel
Vitskaplege argumentasjonsstrategiar : Ein komparativ analyse av superstrukturelle konfigurasjonar i medisinske, historiske og språkvitskaplege artiklar
Forfatter(e)
Breivega, Kjersti Rongen
Årgang
nr 8
Sider
271
Forlag
INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/8Breivega-Vitskaplege-argumentasjonsstrategiar.pdf
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
031302939
Sakbib pub.nr.
59
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
argumentasjon , språk , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
Nr. 8 i Skriftserien Sakprosa. Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. art.)- Universitetet i Bergen, 2001, Bibliografi: s. 251-261
hornmoen, h.Hornmoen, H. (20102010). Førti år i forskningens tjeneste: fremvoksende naturvitenskapelig og medisinsk forskning i A-magasinet og VG i 1966, 1986, 2006. Oslo: INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa.
x
År
2010
Tittel
Førti år i forskningens tjeneste: fremvoksende naturvitenskapelig og medisinsk forskning i A-magasinet og VG i 1966, 1986, 2006
Forfatter(e)
Hornmoen, Harald
Sider
97
Forlag
INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
101663072
Sakbib pub.nr.
1487
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
forskningsformidling , medisin og helse , naturfag/naturvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er del av skriftserien Sakprosa - (bind-/heftenr. nr 11)
andersen, p.t.Andersen, P.T. (20022002). Fagfortelling. I K.L. Berge (Red.), Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag (s. 239-254). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2002
Tittel
Fagfortelling
Forfatter(e)
Andersen, Per Thomas
Boktittel
Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars
Sider
239-254
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-21-2
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/6Berge-Teksthistorie.pdf
Finn boka i ORIA
030055407
Sakbib pub.nr.
151
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
litteraturhistorie
Bibliografisk note
Bidrag på norsk og engelsk
Øyslebø, o.Øyslebø, O. (Red.). (19751975). Språket i bruk: en antologi. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1975
Tittel
Språket i bruk: en antologi
Redaktør(er)
Øyslebø, Olaf
Sider
126
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-01319-7
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
793009014
Sakbib pub.nr.
152
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
språk , språkvitenskap , stilistikk
nilsen, k.v.Nilsen, K.V. (19751975). Om stil og stilanalyse. I O. Øyslebø (Red.), Språket i bruk: en antologi (s. 9-26). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1975
Tittel
Om stil og stilanalyse
Forfatter(e)
Nilsen, Kåre V.
Boktittel
Språket i bruk: en antologi
Redaktør(er)
Øyslebø, Olaf
Sider
9-26
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-01319-7
Finn boka i ORIA
793009014
Sakbib pub.nr.
153
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
stilistikk
nilsen, k.v.Nilsen, K.V. (19751975). Stilen i norske høymesseprekener. I O. Øyslebø (Red.), Språket i bruk: en antologi (s. 48-70). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1975
Tittel
Stilen i norske høymesseprekener
Forfatter(e)
Nilsen, Kåre V.
Boktittel
Språket i bruk: en antologi
Redaktør(er)
Øyslebø, Olaf
Sider
48-70
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-01319-7
Finn boka i ORIA
793009014
Sakbib pub.nr.
154
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Religion, livssyn |
Nøkkelord
muntlige tekster , prekener , stilistikk
rüppel, i.Rüppel, I. (20022002). Writing the History of Texts: A Historian's Perspective. I K.L. Berge (Red.), Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag (s. 73-112). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2002
Tittel
Writing the History of Texts: A Historian's Perspective
Forfatter(e)
Rüppel, Inez
Boktittel
Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars
Sider
73-112
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-21-2
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/6Berge-Teksthistorie.pdf
Finn boka i ORIA
030055407
Sakbib pub.nr.
146
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forfatterskap , historiografi
Bibliografisk note
Bidrag på norsk og engelsk
bjørndal, b.Bjørndal, B. (19821982). Et studium i lærebøkenes didaktikk. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
x
År
1982
Tittel
Et studium i lærebøkenes didaktikk
Forfatter(e)
Bjørndal, Bjarne
Sider
209
Forlag
Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
887034098
Sakbib pub.nr.
67
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
didaktikk , læremidler
Bibliografisk note
Bibliografi: s. 174-209.
høyer, s.Høyer, S. (20022002). Pressetekstenes sjangerhistorie - et internasjonalt perspektiv. I K.L. Berge (Red.), Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag (s. 215-238). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2002
Tittel
Pressetekstenes sjangerhistorie - et internasjonalt perspektiv
Forfatter(e)
Høyer, Svennik
Boktittel
Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars
Sider
215-238
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-21-2
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/6Berge-Teksthistorie.pdf
Finn boka i ORIA
030055407
Sakbib pub.nr.
149
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
historie , journalistikk , presse , sjanger
Bibliografisk note
Bidrag på norsk og engelsk
skjelbred, d.Skjelbred, D. (20022002). Norsk lærebokhistorie?. I K.L. Berge (Red.), Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag (s. 255-267). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2002
Tittel
Norsk lærebokhistorie?
Forfatter(e)
Skjelbred, Dagrun
Boktittel
Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars
Sider
255-267
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-21-2
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/6Berge-Teksthistorie.pdf
Finn boka i ORIA
030055407
Sakbib pub.nr.
150
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
historie , læremidler
Bibliografisk note
Bidrag på norsk og engelsk
jordheim, h.Jordheim, H. (20022002). Teksthistorie i lys av en ny filologi. I K.L. Berge (Red.), Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag (s. 113-140). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2002
Tittel
Teksthistorie i lys av en ny filologi
Forfatter(e)
Jordheim, Helge
Boktittel
Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars
Sider
113-140
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-21-2
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/6Berge-Teksthistorie.pdf
Finn boka i ORIA
030055407
Sakbib pub.nr.
147
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Politikk |
Nøkkelord
filologi , historie , kulturpolitikk , språk , teksthistorie
Bibliografisk note
Bidrag på norsk og engelsk
vagle, w.Vagle, W. (20022002). The Diachronicity of Text Norms. A Theory of Genre Formation and Change - illustrated with examples from the text history of Norwegian radio.. I K.L. Berge (Red.), Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag (s. 141-213). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2002
Tittel
The Diachronicity of Text Norms. A Theory of Genre Formation and Change - illustrated with examples from the text history of Norwegian radio.
Forfatter(e)
Vagle, Wenche
Boktittel
Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars
Sider
141-213
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-21-2
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/6Berge-Teksthistorie.pdf
Finn boka i ORIA
030055407
Sakbib pub.nr.
148
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
radio , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Bidrag på norsk og engelsk
melve, l.Melve, L. (20022002). "Men då turen kom til skriftteikna" - Skriftkultur og den historiske forståinga av tekstkultur. I K.L. Berge (Red.), Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag (s. 21-72). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2002
Tittel
"Men då turen kom til skriftteikna" - Skriftkultur og den historiske forståinga av tekstkultur
Forfatter(e)
Melve, Leidulf
Boktittel
Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars
Sider
21-72
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-21-2
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/6Berge-Teksthistorie.pdf
Finn boka i ORIA
030055407
Sakbib pub.nr.
145
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
skriftkultur , skriving
Bibliografisk note
Bidrag på norsk og engelsk
breivik, i.l.Breivik, I.L. & Øiestad, p.c.Øiestad, P.C. (Red.). (19901990). Fra idé til bok: handbok i forlagsarbeid. Oslo: Forleggerforeningen.
x
År
1990
Tittel
Fra idé til bok: handbok i forlagsarbeid
Redaktør(er)
Breivik, Inger Lise & Øiestad, Per Christian
Sider
240
Forlag
Forleggerforeningen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90172-08-7
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
900927798
Sakbib pub.nr.
137
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
forlagsbransjen , håndbøker
Bibliografisk note
Ny utg. Bygger på: Fra manus til bok / [utgitt av] Forening forforlagsfolk [og] Den norske forleggerforening. Oslo, 1983.
johannesen, g.Johannesen, G. (19811981). Om den norske skrivemåten: eksempler og moteksempler til belysning av nyere norsk retorikk. Oslo: Gyldendal.
x
År
1981
Tittel
Om den norske skrivemåten: eksempler og moteksempler til belysning av nyere norsk retorikk
Forfatter(e)
Johannesen, Georg
Sider
205
Forlag
Gyldendal
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-13049-3
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
822027437
Sakbib pub.nr.
138
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Fakta og dokumentar | Offentlig mening, debatt | Politikk |
Nøkkelord
retorikk
Bibliografisk note
Frittstående forts. av: Om den norske tenkemåten
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19931993). Textbooks in the kaleidoscope: a critical survey of literature and research on educational texts. Oslo: Scandinavian University Press.
x
År
1993
Tittel
Textbooks in the kaleidoscope: a critical survey of literature and research on educational texts
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Sider
455
Forlag
Scandinavian University Press
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-21506-7
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
931306949
Sakbib pub.nr.
139
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
Bibliografisk note
Bibliografi: s. 396-432
fet, j.Fet, J. (19951995). Lesande bønder: litterær kultur i norske allmugesamfunn før 1840. Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Lesande bønder: litterær kultur i norske allmugesamfunn før 1840
Forfatter(e)
Fet, Jostein
Sider
442
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22702-2
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
951811789
Sakbib pub.nr.
140
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
lesing , skriving
Bibliografisk note
Bibliografi, s. 317-[443]
frisvold, Ø.Frisvold, Ø. (Red.). (19831983). Norske utredninger 1814-1983: bibliografier og kataloger over offentlige utredninger : ajour pr 1/9 1983. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1983
Tittel
Norske utredninger 1814-1983: bibliografier og kataloger over offentlige utredninger : ajour pr 1/9 1983
Redaktør(er)
Frisvold, Øivind
Sider
22 + 33 mikrofilmkort i lomme
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-06821-8
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
843099372
Sakbib pub.nr.
141
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Myndighetenes sakprosa |
Nøkkelord
bibliografi , kataloger , utredninger
Bibliografisk note
Mikrofilmutg. Katalogisert etter omslag.
grepstad, o.Grepstad, O. (19971997). Det litterære skattkammer: sakprosaens teori og retorikk. Oslo: Samlaget.
x
År
1997
Tittel
Det litterære skattkammer: sakprosaens teori og retorikk
Forfatter(e)
Grepstad, Ottar
Sider
624
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-4644-9
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
961747838
Sakbib pub.nr.
47
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
Sakprosa , retorikk , sakprosadefinisjoner , sakprosahistorie , sjanger
andersen, h.l.Andersen, H.L. (20022002). Hvordan får essaybegrepet mening?: en etnografisk studie av essayforståelser hos ti aktører i det essayistiske feltet. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2002
Tittel
Hvordan får essaybegrepet mening?: en etnografisk studie av essayforståelser hos ti aktører i det essayistiske feltet
Forfatter(e)
Andersen, Hege Langballe
Sider
176
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
030466326
Sakbib pub.nr.
48
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk litteraturkunnskap.
berge, k.l.Berge, K.L. (20022002). Teksthistorie : Tekstvitenskapelige bidrag. I K.L. Berge (Red.), Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag (s. 5-20). Oslo: INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa.
x
År
2002
Tittel
Teksthistorie : Tekstvitenskapelige bidrag
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Boktittel
Teksthistorie: tekstvitenskapelige bidrag
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars
Sider
5-20
Forlag
INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-21-2
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/6Berge-Teksthistorie.pdf
Finn boka i ORIA
030055407
Sakbib pub.nr.
144
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
filologi , historie , presse , sjanger , teksthistorie , tekstnormer , tekstvitenskap
Bibliografisk note
Bidrag på norsk og engelsk
andreassen, t.Andreassen, T. (20062006). Bok-Norge: en litteratursosiologisk oversikt. Oslo: Universitetsforl..
x
År
2006
Tittel
Bok-Norge: en litteratursosiologisk oversikt
Forfatter(e)
Andreassen, Trond
Sider
569
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01003-8
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
06125908x
Sakbib pub.nr.
50
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen |
Nøkkelord
forfatterskap , forlagsbransjen , litteratur , litteratursosiologi , sosiologi
Bibliografisk note
1. utg. 1992
hügvar, y.b.Hågvar, Y.B. (20032003). Hele folkets diskurs: en kritisk diskursanalyse av den gode VG-sak. Oslo: INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa.
x
År
2003
Tittel
Hele folkets diskurs: en kritisk diskursanalyse av den gode VG-sak
Forfatter(e)
Hågvar, Yngve Benestad
Sider
370
Forlag
INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/7Hagvar-Hele-folkets-diskurs.pdf
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
030600537
Sakbib pub.nr.
51
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
aviser , diskursanalyse
Bibliografisk note
Opprinnelig levert som hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Oslo, 2002. Nr. 4 i Skriftserien Sakprosa
lynghammar, v.Lynghammar, V. (20022002). Nynorsk sakprosa 1900-1999: nynorsk skriftkultur sett gjennom den nynorske sakprosaen. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2002
Tittel
Nynorsk sakprosa 1900-1999: nynorsk skriftkultur sett gjennom den nynorske sakprosaen
Forfatter(e)
Lynghammar, Vidar
Sider
183 bl.
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
030358590
Sakbib pub.nr.
58
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
Sakprosa , nynorsk , skriftkultur
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk språk - Universitetet i Oslo, 2002
gjerstad, m.Gjerstad, M. (20012001). Kan Thomas Mathiesen forsvares? - En vitenskapsretorisk analyse. Oslo: INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa.
x
År
2001
Tittel
Kan Thomas Mathiesen forsvares? - En vitenskapsretorisk analyse
Forfatter(e)
Gjerstad, Magne
Sider
175
Forlag
INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-19-0
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/forskergrupper/tekstvitenskap/sakprosa/Skriftserie/Skriftserie_nr5.htm
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
020094140
Sakbib pub.nr.
57
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
juss og rettsvesen , retorisk analyse , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
Nr. 5 i skriftserien Sakprosa, utgitt av forskningsmiljøet Norsk sakprosa ved UiO. Opprinnelig levert som hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Oslo, 2001
andersen, g.e.Andersen, G.E. (19721972). Dokumentarromanen: fiksjon eller virkelighet?. (Hovedoppgave, Universitetet i Trondheim). Trondheim.
x
År
1972
Tittel
Dokumentarromanen: fiksjon eller virkelighet?
Forfatter(e)
Andersen, Gisle Erik
Sider
[3], 93 bl.
Institusjon
Universitetet i Trondheim
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
792069765
Sakbib pub.nr.
60
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
dokumentarlitteratur , sjanger , skjønnlitteratur
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Trondheim, 1972 I.
birkeland, b.Birkeland, B. & nicolaysen, b.k.Nicolaysen, B.K. (19861986). Folkemål og danning: nynorske lærebøker 1867-1915. Oslo: Samlaget.
x
År
1986
Tittel
Folkemål og danning: nynorske lærebøker 1867-1915
Forfatter(e)
Birkeland, Bjarte & Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik
Sider
224
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2754-1
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
864205376
Sakbib pub.nr.
61
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , nynorsk
bjørge, j.Bjørge, J. & sørlie, e.Sørlie, E. (19601960). Nynorsk sakprosa : Ei essaysamling. Oslo: Fabritius.
x
År
1960
Tittel
Nynorsk sakprosa : Ei essaysamling
Forfatter(e)
Bjørge, Johan & Sørlie, Einar
Forlag
Fabritius
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
032071191
Sakbib pub.nr.
62
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
Sakprosa , forfatterskap , nynorsk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 3 i Innsikt og utsyn. Norsk sakprosa. Bind 1 er Individ, arbeid og samfunn. Bind 2 er Kunst, kultur, vitenskap.
bjørge, j.Bjørge, J., sørlie, e.Sørlie, E. & torvik, i.Torvik, I. (19551955). Individ, arbeid og samfunn. Oslo: Fabritius.
x
År
1955
Tittel
Individ, arbeid og samfunn
Forfatter(e)
Bjørge, Johan, Sørlie, Einar & Torvik, Ingvald
Forlag
Fabritius
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
951646788
Sakbib pub.nr.
63
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten |
Nøkkelord
sakprosahistorie , samfunnsfag
Bibliografisk note
Dokumentet er bind 1 i serien Innsikt og utsyn. Norsk sakprosa. Bind 2 er Kunst, kultur, vitenskap. Bind 3 er Nynorsk sakprosa : Ei essaysamling.
bjørge, j.Bjørge, J., sørlie, e.Sørlie, E. & torvik, i.Torvik, I. (19561956). Kunst, kultur, vitenskap. Oslo: Fabritius.
x
År
1956
Tittel
Kunst, kultur, vitenskap
Forfatter(e)
Bjørge, Johan, Sørlie, Einar & Torvik, Ingvald
Forlag
Fabritius
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
95164680x
Sakbib pub.nr.
64
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
kunst , naturfag/naturvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er bind 2 i Innsikt og utsyn. Norsk sakprosa. Bind 1 er Individ, arbeid og samfunn. Bind 3 er Nynorsk sakprosa : Ei essaysamling.
bjørndal, b.Bjørndal, B. (19671967). Om lærebøker: vurderingskriterier : forskningsoppgaver. Oslo: Universitetsforl..
x
År
1967
Tittel
Om lærebøker: vurderingskriterier : forskningsoppgaver
Forfatter(e)
Bjørndal, Bjarne
Sider
69
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
754201252
Sakbib pub.nr.
65
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
carlsen, s.Carlsen, S. (19811981). "All verdens viten": litt om leksika gjennom tidene. Oslo: Kunnskapsforl..
x
År
1981
Tittel
"All verdens viten": litt om leksika gjennom tidene
Forfatter(e)
Carlsen, Sigmund
Sider
62 ,[1] bl.
Forlag
Kunnskapsforl.
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
83222233x
Sakbib pub.nr.
66
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
oppslagsverk
Bibliografisk note
1. utgave Oslo : Aschehoug, 1968. Ajourført utg.
bonafede, c.w.Bonafede, C.W. (19611961). Den norske politiske brosjyrelitteraturen 1880-1890: ein bibliografi. Oslo: Samlaget.
x
År
1961
Tittel
Den norske politiske brosjyrelitteraturen 1880-1890: ein bibliografi
Forfatter(e)
Bonafede, Cecilie Wiborg
Sider
61
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
942949811
Sakbib pub.nr.
68
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Informasjon og markedskommunikasjon | Politikk |
Nøkkelord
bibliografi , brosjyrer , litteratur
dahl, h.f.Dahl, H.F. (19771977). Krigen i våre hyller: Litt om dokumentarlitteraturen 1940–45. Vinduet, 31(4), s.38-42.
x
År
1977
Tittel
Krigen i våre hyller: Litt om dokumentarlitteraturen 1940–45
Forfatter(e)
Dahl, Hans Fredrik
Tidsskrift
Vinduet
Årgang
31
Nummer
4
Sider
38-42
Sakbib pub.nr.
69
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
andre verdenskrig , dokumentarlitteratur , krig , litteratur
schwebs, t.Schwebs, T. & otnes, h.Otnes, H. (20062006). Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier. Oslo: Cappelen akademisk forl..
x
År
2006
Tittel
Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier
Forfatter(e)
Schwebs, Ture & Otnes, Hildegunn
Sider
311
Forlag
Cappelen akademisk forl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-02-26336-2
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
061085944
Sakbib pub.nr.
70
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
digitale tekster , sjanger
Bibliografisk note
2. utg. (1. utg. 2001)
eek, Ø.Eek, Ø. (19821982). Kulturarv på formel: elementær litteraturhistorieskrivning i gymnaslærebøker og konversasjonsleksika i Norge fra 1840-årene til 1950-årene, med særlig vekt på Harald Beyers forfatterskap. (Hovedoppgave, Universitetet i Bergen). Bergen.
x
År
1982
Tittel
Kulturarv på formel: elementær litteraturhistorieskrivning i gymnaslærebøker og konversasjonsleksika i Norge fra 1840-årene til 1950-årene, med særlig vekt på Harald Beyers forfatterskap
Forfatter(e)
Eek, Øystein
Sider
261
Institusjon
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
834035677
Sakbib pub.nr.
71
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , historie , litteratur , litteraturhistorie , oppslagsverk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Bergen, 1982 II. Har bibliografi.
eriksen, t.b.Eriksen, T.B. (19811981). Middelalderens encyklopedier. Norsk teologisk tidsskrift, 82(3), s.153-163.
x
År
1981
Tittel
Middelalderens encyklopedier
Forfatter(e)
Eriksen, Trond Berg
Tidsskrift
Norsk teologisk tidsskrift
Årgang
82
Nummer
3
Sider
153-163
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
39773
Sakbib pub.nr.
72
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
oppslagsverk
enerstvedt, Å.Enerstvedt, Å. & johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (Red.). (19881988). En Bok for sakens skyld: Norsk faglitterær forfatterforening 1978-1988 : NFF 10 år. Oslo: Norsk Faglitterær Forfatterforening.
x
År
1988
Tittel
En Bok for sakens skyld: Norsk faglitterær forfatterforening 1978-1988 : NFF 10 år
Redaktør(er)
Enerstvedt, Åse & Johnsen, Egil Børre
Sider
110
Forlag
Norsk Faglitterær Forfatterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90801-00-9
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
884094499
Sakbib pub.nr.
73
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen |
Nøkkelord
foreninger , kulturpolitikk
Bibliografisk note
Utgitt av NFF ved Åse Enerstvedt og Egil Børre Johnsen. Katalogisert delvis etter omslaget.
grepstad, o.Grepstad, O. (Red.). (19821982). Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon. Oslo: Samlaget.
x
År
1982
Tittel
Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon
Redaktør(er)
Grepstad, Ottar
Sider
249
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2153-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
834000776
Sakbib pub.nr.
74
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
litteraturhistorie , sakprosahistorie
Bibliografisk note
Har bibliografi.
grepstad, o.Grepstad, O. (19881988). Retorikk på norsk. Oslo: Samlaget.
x
År
1988
Tittel
Retorikk på norsk
Forfatter(e)
Grepstad, Ottar
Sider
313
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-3125-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
884112764
Sakbib pub.nr.
75
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
retorikk
Bibliografisk note
Bibliografi: s. 295-[306].
bergvad, a.f.Bergvad, A.F. (20042004). I møte med hyperteksten: tekstanalyse av telenormobil.no med vekt på tekststruktur og resepsjon. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2004
Tittel
I møte med hyperteksten: tekstanalyse av telenormobil.no med vekt på tekststruktur og resepsjon
Forfatter(e)
Bergvad, Anne Fatland
Sider
143
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=21806
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
050427407
Sakbib pub.nr.
76
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Informasjon og markedskommunikasjon |
Nøkkelord
digitale tekster , resepsjonsanalyse , resepsjonsteori , retorikk , semiotikk , tekstanalyse
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk språk - Universitetet i Oslo, 2004
wennberg, h.Wennberg, H. (19991999). Fra papir til hypermedier på Ekofisk II: en empirisk undersøkelse av to kunnskapskulturers språkbruk og begrepsapparat. (Hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Trondheim.
x
År
1999
Tittel
Fra papir til hypermedier på Ekofisk II: en empirisk undersøkelse av to kunnskapskulturers språkbruk og begrepsapparat
Forfatter(e)
Wennberg, Hilde
Sider
114, [32] bl.
Institusjon
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
000555851
Sakbib pub.nr.
77
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
digitale tekster , håndbøker , språk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1999
vatne, m.Vatne, M. (20002000). En kvalitativ studie av skriftlig kontrakt som verktøy i psykiatrisk sykepleie i samarbeid med selvmordstruede pasienter. (Hovedoppgave, Høgskolen i Oslo). Oslo.
x
År
2000
Tittel
En kvalitativ studie av skriftlig kontrakt som verktøy i psykiatrisk sykepleie i samarbeid med selvmordstruede pasienter
Forfatter(e)
Vatne, May
Sider
182
Institusjon
Høgskolen i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
000771503
Sakbib pub.nr.
78
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
medisin og helse , psykiatri
Bibliografisk note
Hovedoppgave i helsefag - Høgskolen i Oslo ; Universitet i Oslo, 1998
henning, c.Henning, C. (19991999). Når datamaskinen er et kommunikasjonsverktøy: groupsystems?jensidige. (Hovedoppgave, Norges teknisk-vitenskapelige universitet). Trondheim.
x
År
1999
Tittel
Når datamaskinen er et kommunikasjonsverktøy: groupsystems?jensidige
Forfatter(e)
Henning, Camilla
Sider
65 bl.
Institusjon
Norges teknisk-vitenskapelige universitet
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
991527135
Sakbib pub.nr.
79
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
digitale tekster , muntlige tekster , psykologi
Bibliografisk note
Hovedoppgave i psykologi - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1999
Økland, t.k.Økland, T.K. (19991999). Den nye møtestaden: når kommunikasjon vert eit spørsmål om teknologi. (Hovedoppgave, Norges teknisk-vitenskapelige universitet). Trondheim.
x
År
1999
Tittel
Den nye møtestaden: når kommunikasjon vert eit spørsmål om teknologi
Forfatter(e)
Økland, Trude Kristine
Sider
62, 8 bl.
Institusjon
Norges teknisk-vitenskapelige universitet
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
991627075
Sakbib pub.nr.
80
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
digitale tekster , muntlige tekster , psykologi , teknologi
Bibliografisk note
Hovedoppgave i psykologi - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1999
lund, a.k.Lund, A.K. (20042004). Den forsømte kommunikation: brevet i organisationskommunikationen. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
x
År
2004
Tittel
Den forsømte kommunikation: brevet i organisationskommunikationen
Forfatter(e)
Lund, Anne Katrine
Sider
341
Forlag
Forlaget Samfundslitteratur
Utgivelsessted
Frederiksberg
ISBN
87-593-0965-2
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
031240739
Sakbib pub.nr.
81
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
brev , retorikk
Bibliografisk note
Basert på forfatterens avhandling (doktorgrad) - Københavns Universitet. Avhandlingens tittel: Breve i brug : fjernkommunikative genrer i retorisk perspektiv
hermundsgürd, m.Hermundsgård, M. (19991999). Fokus bank og kundene: en sammenlignende analyse av posisjonering i tilsagnsbrev. (Hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Trondheim.
x
År
1999
Tittel
Fokus bank og kundene: en sammenlignende analyse av posisjonering i tilsagnsbrev
Forfatter(e)
Hermundsgård, Margit
Sider
112, 32
Institusjon
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
991812581
Sakbib pub.nr.
82
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Informasjon og markedskommunikasjon |
Nøkkelord
brev , kundekommunikasjon
Bibliografisk note
Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1999
tømte, c.Tømte, C. (20052005). Å snakke skriftlig sammen: en studie av skriftbasert, digital kommunikasjon i organisasjoner. (Doktoravhandling, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Trondheim.
x
År
2005
Tittel
Å snakke skriftlig sammen: en studie av skriftbasert, digital kommunikasjon i organisasjoner
Forfatter(e)
Tømte, Cathrine
Sider
258
Institusjon
Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
051886146
Sakbib pub.nr.
83
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
digitale tekster , muntlige tekster , organisasjoner
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2005
vatn, g.Å.Vatn, G.Å. (19981998). Forståingsrom og relieff: forhandling om mening i arbeidsbeskrivelser. (Avhandling (dr. art.), Det historisk-filosofiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Trondheim.
x
År
1998
Tittel
Forståingsrom og relieff: forhandling om mening i arbeidsbeskrivelser
Forfatter(e)
Vatn, Gunhild Åm
Sider
IX, 228, [80]
Institusjon
Det historisk-filosofiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
981818374
Sakbib pub.nr.
84
Publikasjonstype
Avhandling (dr. art.)
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
samfunnsfag , språksosiologi
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.) - Norges teknisk-naturvitenskapeligeuniversitet, Trondheim, 1998
Ås, r.Ås, R. (20062006). Den ufarlege lærebokteksten: ein kritisk diskursanalyse av lærebokverket Bruer si framstilling av den norske språkstoda i samtida. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2006
Tittel
Den ufarlege lærebokteksten: ein kritisk diskursanalyse av lærebokverket Bruer si framstilling av den norske språkstoda i samtida
Forfatter(e)
Ås, Ragnhild
Sider
249
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
061621579
Sakbib pub.nr.
85
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
diskursanalyse , læremidler , modelleser , språk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk språk og litteratur - Universitetet i Oslo, 2006
bakken, j.Bakken, J. (20022002). Litteraturtolkning som revisjon: en framgangsmåte for kritisk analyse av litteraturtolkningstekster prøvd ut på tolkninger av Ludvig Holbergs Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2002
Tittel
Litteraturtolkning som revisjon: en framgangsmåte for kritisk analyse av litteraturtolkningstekster prøvd ut på tolkninger av Ludvig Holbergs Erasmus Montanus eller Rasmus Berg
Forfatter(e)
Bakken, Jonas
Sider
VI, 131 bl.
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
021931186
Sakbib pub.nr.
86
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
litteratur , litteraturvitenskap , metaforteori , resepsjonshistorie
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk litteratur - Universitetet i Oslo. Katalogisert etter omslag
myklebust, s.Myklebust, S. (20012001). Norsk idéhistorie - et forlagsindustrielt fenomen?. Prosa, 7(2), s.53-56.
x
År
2001
Tittel
Norsk idéhistorie - et forlagsindustrielt fenomen?
Forfatter(e)
Myklebust, Sissel
Tidsskrift
Prosa
Årgang
7
Nummer
2
Sider
53-56
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
292747
Sakbib pub.nr.
87
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forlagsbransjen , historie , idehistorie
Bibliografisk note
Bokanmeldelse av: Norsk idéhistorie. B. 5 : De store ideologienes tid / Hans Fredrik Dahl
iversen, g.Iversen, G. (19931993). Tidsskrifthistorien : et filmkulturelt stafettløp. Z : filmtidsskrift(1 = 43), s.6-8 : .
x
År
1993
Tittel
Tidsskrifthistorien : et filmkulturelt stafettløp
Forfatter(e)
Iversen, Gunnar
Tidsskrift
Z : filmtidsskrift
Nummer
1 = 43
Sider
6-8 :
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
155362
Sakbib pub.nr.
88
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
historie , tidsskrift , tidsskrifthistorie , tv og film
Bibliografisk note
Om norske filmtidsskrifter
Øierud, g.l.Øierud, G.L. (20052005). Modelltilhørere i en preken : en kommunikasjonsteoretisk analyse. Norskrift(108), s.[75]-102.
x
År
2005
Tittel
Modelltilhørere i en preken : en kommunikasjonsteoretisk analyse
Forfatter(e)
Øierud, Gunnfrid Ljones
Tidsskrift
Norskrift
Nummer
108
Sider
[75]-102
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
369385
Sakbib pub.nr.
89
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Offentligheten | Religion, livssyn |
Nøkkelord
modelleser , muntlige tekster , prekener
michelsen, m.Michelsen, M. (20052005). Kommunikasjon : en framstilling av ulike kommunikasjonsmodeller i tekstvitenskapen belyst gjennom analyse av en læreboktekst. Norskrift(108), s.[59]-73.
x
År
2005
Tittel
Kommunikasjon : en framstilling av ulike kommunikasjonsmodeller i tekstvitenskapen belyst gjennom analyse av en læreboktekst
Forfatter(e)
Michelsen, Maja
Tidsskrift
Norskrift
Nummer
108
Sider
[59]-73
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
369384
Sakbib pub.nr.
90
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , tekstlingvistikk , tekstvitenskap
frønes, t.Frønes, T. (20052005). Ytring, tekst og tekstnormer : en presentasjon av Kjell Lars Berges sosiosemiotiske tekstforståelse. Norskrift(108), s.[45]-57.
x
År
2005
Tittel
Ytring, tekst og tekstnormer : en presentasjon av Kjell Lars Berges sosiosemiotiske tekstforståelse
Forfatter(e)
Frønes, Tove
Tidsskrift
Norskrift
Nummer
108
Sider
[45]-57
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
369382
Sakbib pub.nr.
91
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
tekstlingvistikk , tekstnormer
halkjelsvik, b.Halkjelsvik, B. (20052005). Hva er en sjanger? : en presentasjon og diskusjon av det problematiske sjangerbegrepet. Norskrift(108), s.[31]-43.
x
År
2005
Tittel
Hva er en sjanger? : en presentasjon og diskusjon av det problematiske sjangerbegrepet
Forfatter(e)
Halkjelsvik, Beate
Tidsskrift
Norskrift
Nummer
108
Sider
[31]-43
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
369380
Sakbib pub.nr.
92
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
sjanger
lozitskaia, o.Lozitskaia, O. (20052005). Språket som interaksjon : en presentasjon av V. Voloshinovs alternativ til "individualistisk subjektivisme" og "abstrakt objektivisme". Norskrift(108), s.[19]-28.
x
År
2005
Tittel
Språket som interaksjon : en presentasjon av V. Voloshinovs alternativ til "individualistisk subjektivisme" og "abstrakt objektivisme"
Forfatter(e)
Lozitskaia, Olga
Tidsskrift
Norskrift
Nummer
108
Sider
[19]-28
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
369379
Sakbib pub.nr.
93
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
filosofi , semiotikk , språk
skarpeid, r.Skarpeid, R. (20052005). Metaforer som naturlig baserte erfaringer og kulturelle kjennetegn : Lakoff og Johnsons metaforforståelse presentert gjennom analyse av to korte tekster. Norskrift(108), s.[5]-18.
x
År
2005
Tittel
Metaforer som naturlig baserte erfaringer og kulturelle kjennetegn : Lakoff og Johnsons metaforforståelse presentert gjennom analyse av to korte tekster
Forfatter(e)
Skarpeid, Ragnhild
Tidsskrift
Norskrift
Nummer
108
Sider
[5]-18
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
369377
Sakbib pub.nr.
94
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
metaforteori
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (20012001). Mamarazzi i NRK Petre: lag på lag med mye hjerne: sakprosa - radiotalkshow. Norsklæraren, 25(4), s.20-24.
x
År
2001
Tittel
Mamarazzi i NRK Petre: lag på lag med mye hjerne: sakprosa - radiotalkshow
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Tidsskrift
Norsklæraren
Årgang
25
Nummer
4
Sider
20-24
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
299296
Sakbib pub.nr.
95
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
Sakprosa , flerstemmighet , radio
bakken, j.Bakken, J. & tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (20042004). Sakprosaen og det «litterære». Dagbladet, 14.03.2004.
x
År
2004
Tittel
Sakprosaen og det «litterære»
Forfatter(e)
Bakken, Jonas & Tønnesson, Johan L.
Tidsskrift
Dagbladet, 14.03.2004
Lenke til fulltekst
http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001040044673&tag=byl&words=Bakken
Sakbib pub.nr.
96
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
Sakprosa , skjønnlitteratur
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (20022002). Alt anna enn dikting?. I J.L. Tønnesson (Red.), Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser (s. 9-28). Bergen: Fagbokforl..
x
År
2002
Tittel
Alt anna enn dikting?
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Boktittel
Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
9-28
Forlag
Fagbokforl.
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn boka i ORIA
022094857
Sakbib pub.nr.
107
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
sakprosadefinisjoner , sjanger
ringdal, e.Ringdal, E. (20022002). 16 år og tekstmeldar: Stadig myldrande skriving (SMS). I J.L. Tønnesson (Red.), Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser (s. 29-55). Bergen: Fagbokforl..
x
År
2002
Tittel
16 år og tekstmeldar: Stadig myldrande skriving (SMS)
Forfatter(e)
Ringdal, Elisabeth
Boktittel
Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
29-55
Forlag
Fagbokforl.
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn boka i ORIA
022094857
Sakbib pub.nr.
143
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet |
Nøkkelord
barn og ungdom , flerstemmighet , skriving
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (20022002). Viktig melding: Lytt på radio! : En analyse av ungdomsradio anno 2000. I J.L. Tønnesson (Red.), Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser (s. 56-88). Bergen: Fagbokforl..
x
År
2002
Tittel
Viktig melding: Lytt på radio! : En analyse av ungdomsradio anno 2000
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Boktittel
Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
56-88
Forlag
Fagbokforl.
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn boka i ORIA
022094857
Sakbib pub.nr.
109
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
barn og ungdom , flerstemmighet , radio
moen, s.Moen, S. (20022002). Med steiner i balla og piggtråd i pungen : Unge mannsstemmer i klamydia-informasjon. I J.L. Tønnesson (Red.), Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser (s. ""). Bergen: Fagbokforl..
x
År
2002
Tittel
Med steiner i balla og piggtråd i pungen : Unge mannsstemmer i klamydia-informasjon
Forfatter(e)
Moen, Susanne
Boktittel
Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
""
Forlag
Fagbokforl.
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn boka i ORIA
022094857
Sakbib pub.nr.
110
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Informasjon og markedskommunikasjon |
Nøkkelord
diskursanalyse , kjønn , medisin og helse , reklame
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (20022002). Illustrert vitenskap om blodpropp: Schizofren flerstemmighet. I J.L. Tønnesson (Red.), Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser (s. 122-136). Bergen: Fagbokforl..
x
År
2002
Tittel
Illustrert vitenskap om blodpropp: Schizofren flerstemmighet
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Boktittel
Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
122-136
Forlag
Fagbokforl.
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn boka i ORIA
022094857
Sakbib pub.nr.
111
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
flerstemmighet , forskningsformidling , medisin og helse , populærvitenskap
veum, a.Veum, A. (20022002). Journalistiske tekstar - røyndom i miniformat?. I J.L. Tønnesson (Red.), Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser (s. 137-165). Bergen: Fagbokforl..
x
År
2002
Tittel
Journalistiske tekstar - røyndom i miniformat?
Forfatter(e)
Veum, Aslaug
Boktittel
Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
137-165
Forlag
Fagbokforl.
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn boka i ORIA
022094857
Sakbib pub.nr.
112
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
aviser , journaler , journalistikk
ringdal, e.Ringdal, E. (20022002). Ironi - vill og vanskeleg. I J.L. Tønnesson (Red.), Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser (s. 166-189). Bergen: Fagbokforl..
x
År
2002
Tittel
Ironi - vill og vanskeleg
Forfatter(e)
Ringdal, Elisabeth
Boktittel
Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
166-189
Forlag
Fagbokforl.
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn boka i ORIA
022094857
Sakbib pub.nr.
113
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
flerstemmighet
gedde-dahl, t.Gedde-Dahl, T. (20022002). Å lese læreplanen. I J.L. Tønnesson (Red.), Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser (s. 190-218). Bergen: Fagbokforl..
x
År
2002
Tittel
Å lese læreplanen
Forfatter(e)
Gedde-Dahl, Trine
Boktittel
Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
190-218
Forlag
Fagbokforl.
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn boka i ORIA
022094857
Sakbib pub.nr.
114
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læreplaner , sjanger
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (20022002). Ordliste. I J.L. Tønnesson (Red.), Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser (s. 219-231). Bergen: Fagbokforl..
x
År
2002
Tittel
Ordliste
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Boktittel
Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
219-231
Forlag
Fagbokforl.
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn boka i ORIA
022094857
Sakbib pub.nr.
115
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage | Offentligheten | Litteraturkritikk |
Nøkkelord
læremidler
berge, k.l.Berge, K.L. (20022002). Å skape mening med tekst : Et etterord om sakprosa og tekstvitenskap. I J.L. Tønnesson (Red.), Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser (s. 232-242). Bergen: Fagbokforlaget.
x
År
2002
Tittel
Å skape mening med tekst : Et etterord om sakprosa og tekstvitenskap
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Boktittel
Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
232-242
Forlag
Fagbokforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn boka i ORIA
022094857
Sakbib pub.nr.
116
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
Sakprosa , semiotikk , tekstvitenskap
ongstad, s.Ongstad, S. (20072007). Forestillingen om "skriveutvikling": glemte kritiske merknader. I S. Matre & T.L. Hoel (Red.), Skriving i arbeidsliv og skole (s. 132-144). Trondheim: Tapir akademisk forl..
x
År
2007
Tittel
Forestillingen om "skriveutvikling": glemte kritiske merknader
Forfatter(e)
Ongstad, Sigmund
Boktittel
Skriving i arbeidsliv og skole
Redaktør(er)
Matre, Synnøve & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
132-144
Forlag
Tapir akademisk forl.
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
978-82-519-2215-9
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
082897638
Finn boka i ORIA
070948348
Sakbib pub.nr.
120
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , skriveopplæring
matre, s.Matre, S. & hoel, t.l.Hoel, T.L. (Red.). (20072007). Skriving i arbeidsliv og skole. S. Matre & T.L. Hoel (Red.), Skrive for nåtid og framtid (s. 374). Trondheim: Tapir akademisk forl..
x
År
2007
Tittel
Skriving i arbeidsliv og skole
Boktittel
Skrive for nåtid og framtid
Redaktør(er)
Matre, Synnøve & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
374
Forlag
Tapir akademisk forl.
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
978-82-519-2215-9
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
070948348
Sakbib pub.nr.
118
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Skole og barnehage |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , skriving
matre, s.Matre, S. & hoel, t.l.Hoel, T.L. (Red.). (20072007). Skrive for nåtid og framtid. Trondheim: Tapir akademisk forl..
x
År
2007
Tittel
Skrive for nåtid og framtid
Redaktør(er)
Matre, Synnøve & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
2 b.
Forlag
Tapir akademisk forl.
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
070948194
Sakbib pub.nr.
119
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning
Bibliografisk note
Inneholder artikler som bygger på foredrag fra konferansene: Skrive for nåtid og framtid og Skriving og rettleing i høgre utdanning
igland, m.a.Igland, M.A. (20072007). "Svinaktig vanskelig"?: skriftleg argumentasjon på ungdomssteget.
x
År
2007
Tittel
"Svinaktig vanskelig"?: skriftleg argumentasjon på ungdomssteget
Forfatter(e)
Igland, Mari-Ann
Sider
277-291
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
080238645
Sakbib pub.nr.
121
Publikasjonstype
Diverse
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
argumentasjon , lese- og skriveforskning
glosvik, Ø.Glosvik, Ø. (20072007). Tekstar som starthjelp i organisasjonsrefleksjon: ein mogleg vegvisar til den lærande organisasjonen?.
x
År
2007
Tittel
Tekstar som starthjelp i organisasjonsrefleksjon: ein mogleg vegvisar til den lærande organisasjonen?
Forfatter(e)
Glosvik, Øyvind
Sider
107-119
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
080188257
Sakbib pub.nr.
122
Publikasjonstype
Diverse
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
organisasjoner
hoel, t.l.Hoel, T.L. (20072007). Omskriving: ein kritisk faktor i skriving og rettleiing?.
x
År
2007
Tittel
Omskriving: ein kritisk faktor i skriving og rettleiing?
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
63-76
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
080059392
Sakbib pub.nr.
123
Publikasjonstype
Diverse
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , skriving
üvitsland, k.b.Aavitsland, K.B. (19961996). Et kunsthistorisk språk: Jens Thiis', Harry Fetts og Hans Peter L'Oranges prosa. Oslo: Norges forskningsråd.
x
År
1996
Tittel
Et kunsthistorisk språk: Jens Thiis', Harry Fetts og Hans Peter L'Oranges prosa
Forfatter(e)
Aavitsland, Kristin Bliksrud
Årgang
nr 50
Sider
64
Forlag
Norges forskningsråd
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-12-00685-9
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
960974601
Sakbib pub.nr.
124
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
Kunsthistorie , akademisk skriving , forfatterskap , språk
Bibliografisk note
Inngår i forskningsprosjektet Norsk sakprosa. "Prosjekteter en del av Norges forskningsråds program for Kultur- og tradisjonsformidlende forskning (KULT)"
eriksen, t.b.Eriksen, T.B. (19951995). Nordmenns nistepakke: en kritikk av den norske kanon. Oslo: Cappelen akademisk forl..
x
År
1995
Tittel
Nordmenns nistepakke: en kritikk av den norske kanon
Forfatter(e)
Eriksen, Trond Berg
Sider
100
Forlag
Cappelen akademisk forl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0037-7
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
952378396
Sakbib pub.nr.
125
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
kanon , kulturpolitikk
burgess, m.Ø.Burgess, M.Ø. (20082008). Å lese offentlige rom: en studie av tekstkulturer på tre læresteder i Oslo. (Masteroppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2008
Tittel
Å lese offentlige rom: en studie av tekstkulturer på tre læresteder i Oslo
Forfatter(e)
Burgess, Marthe Øidvin
Sider
205
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
081130945
Sakbib pub.nr.
126
Publikasjonstype
Masteroppgave
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
modelleser , multimodale tekster
Bibliografisk note
Masteroppgave i nordisk språk - Universitetet i Oslo, 2008
kjeldsen, j.Kjeldsen, J. (20032003). Retoriske kvaliteter i billeder. I Ø. Andersen & K.L. Berge (Red.), Retorikkens relevans (s. 91-114). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2003
Tittel
Retoriske kvaliteter i billeder
Forfatter(e)
Kjeldsen, Jens
Boktittel
Retorikkens relevans
Redaktør(er)
Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars
Sider
91-114
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-24-7
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/9Andersen-Berge-red-Retorikkens-relevans.pdf
Finn boka i ORIA
040049477
Sakbib pub.nr.
404
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Informasjon og markedskommunikasjon | Massemedia |
Nøkkelord
reklame , retorikk , tv og film , visuell retorikk
engelstad, f.Engelstad, F. (20032003). Makt, kommunikasjon, retorikk. I Ø. Andersen & K.L. Berge (Red.), Retorikkens relevans (s. 77-91). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2003
Tittel
Makt, kommunikasjon, retorikk
Forfatter(e)
Engelstad, Fredrik
Boktittel
Retorikkens relevans
Redaktør(er)
Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars
Sider
77-91
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-24-7
Finn boka i ORIA
040049477
Sakbib pub.nr.
403
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Politikk |
Nøkkelord
makt , retorikk
gunnarsson, b.l.Gunnarsson, B.L. (20032003). Den diskursvetenskapliga utmaningen. I Ø. Andersen & K.L. Berge (Red.), Retorikkens relevans (s. 37-72). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2003
Tittel
Den diskursvetenskapliga utmaningen
Forfatter(e)
Gunnarsson, Britt-Louise
Boktittel
Retorikkens relevans
Redaktør(er)
Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars
Sider
37-72
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-24-7
Finn boka i ORIA
040049477
Sakbib pub.nr.
401
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
diskursanalyse , retorikk
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (20032003). Den retoriske utfordringen. I Ø. Andersen & K.L. Berge (Red.), Retorikkens relevans (s. 73-76). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2003
Tittel
Den retoriske utfordringen
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Boktittel
Retorikkens relevans
Redaktør(er)
Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars
Sider
73-76
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-24-7
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/9Andersen-Berge-red-Retorikkens-relevans.pdf
Finn boka i ORIA
040049477
Sakbib pub.nr.
402
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
diskursanalyse , retorikk
longum, l.Longum, L. (19981998). Niels Christies forskningsprosa. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 423-428). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Niels Christies forskningsprosa
Forfatter(e)
Longum, Leif
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
423-428
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV423
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
378
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
forfatterskap , forskningsformidling , juss og rettsvesen
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
tusvik, s.Tusvik, S. (19981998). Bestseljarar i det 20. hundreåret. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 429-441). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Bestseljarar i det 20. hundreåret
Forfatter(e)
Tusvik, Sverre
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
429-441
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV429
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
379
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen |
Nøkkelord
litteraturhistorie , sakprosahistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
sandvik, m.Sandvik, M. (19981998). Partiprogrammet som sakprosa. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 442-448). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Partiprogrammet som sakprosa
Forfatter(e)
Sandvik, Margareth
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
442-448
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV442
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
380
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Politikk |
Nøkkelord
Sakprosa , partiprogrammer
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
clemet, k.Clemet, K. (19981998). Det politiske språket. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 449-464). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Det politiske språket
Forfatter(e)
Clemet, Kristin
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
449-464
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV449
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
381
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Politikk |
Nøkkelord
retorikk , språk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
grepstad, o.Grepstad, O. (19981998). Georg Johannesens dilemma. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 465-467). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Georg Johannesens dilemma
Forfatter(e)
Grepstad, Ottar
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
465-467
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV465
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
382
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
goga, n.Goga, N. (19981998). Litteratur og budskap: Sofies verden. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 468-474). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Litteratur og budskap: Sofies verden
Forfatter(e)
Goga, Nina
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
468-474
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV468
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
383
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
barn og ungdom , filosofi , forfatterskap , litteratur , populærvitenskap , skjønnlitteratur
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
gaukstad, h.c.Gaukstad, H.C. (19981998). Naturskildring og natursyn i DNTs årbøker. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 475-485). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Naturskildring og natursyn i DNTs årbøker
Forfatter(e)
Gaukstad, Haakon Christian
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
475-485
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV475
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
384
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
natur- og friluftsliv
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
lippe, b.Lippe, B. (19981998). Reklamens nyheter, nyhetenes reklame. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 486-496). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Reklamens nyheter, nyhetenes reklame
Forfatter(e)
Lippe, Berit von der
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
486-496
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV486
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
385
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Informasjon og markedskommunikasjon | Massemedia |
Nøkkelord
reklame , retorikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
sandvik, m.Sandvik, M. (19981998). Stilistisk utvikling i det offentlige språket. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 497-505). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Stilistisk utvikling i det offentlige språket
Forfatter(e)
Sandvik, Margareth
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
497-505
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV497
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
386
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Informasjon og markedskommunikasjon | Myndighetenes sakprosa |
Nøkkelord
språk , stilistikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
skürderud, f.Skårderud, F. (19981998). Mentalhygienisk litteratur og veiledning i livskunst. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 506-516). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Mentalhygienisk litteratur og veiledning i livskunst
Forfatter(e)
Skårderud, Finn
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
506-516
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV506
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
387
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Fritid og underholdning |
Nøkkelord
håndbøker , litteratur , medisin og helse , opplysning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
sandnes, s.Sandnes, S. (19981998). Skikk og bruk - for hvem?. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 325-328). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Skikk og bruk - for hvem?
Forfatter(e)
Sandnes, Svein
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
325-328
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV325
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
367
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fritid og underholdning |
Nøkkelord
håndbøker , opplysning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
repstad, p.Repstad, P. (19981998). Dagsnytt, Aktuelt og Johannes' åpenbaring. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 329-330). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Dagsnytt, Aktuelt og Johannes' åpenbaring
Forfatter(e)
Repstad, Pål
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
329-330
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV329
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
368
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Politikk | Religion, livssyn |
Nøkkelord
bibeltekster
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
sandnes, s.Sandnes, S. (19981998). Den norske leksikonkampen. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 330-338). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Den norske leksikonkampen
Forfatter(e)
Sandnes, Svein
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
330-338
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV330
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
369
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forlagsbransjen , oppslagsverk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
fjeldstad, a.Fjeldstad, A. (19981998). Følsomme seismografar: Dei moderne billigbøkene. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 339-351). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Følsomme seismografar: Dei moderne billigbøkene
Forfatter(e)
Fjeldstad, Anton
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
339-351
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV339
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
370
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Fritid og underholdning | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
billigbøker , populærvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
Øverland, j.Øverland, J. (19981998). Livskunst anno 1962: Ung i dag og For oss kvinner. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 352-357). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Livskunst anno 1962: Ung i dag og For oss kvinner
Forfatter(e)
Øverland, Janneken
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
352-357
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV352
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
371
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
barn og ungdom , kjønn , opplysning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
bjørnsen, b.Bjørnsen, B. (19981998). Bygdebøkene: den lokale, norske verdensrekorden. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 358-369). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Bygdebøkene: den lokale, norske verdensrekorden
Forfatter(e)
Bjørnsen, Bjørn
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
358-369
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV358
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
372
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
lokalhistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
eriksen, t.b.Eriksen, T.B. (19981998). Sakprosa i vår egen tid. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 372-393). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Sakprosa i vår egen tid
Forfatter(e)
Eriksen, Trond Berg
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
372-393
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV372
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
373
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen |
Nøkkelord
Sakprosa , kulturpolitikk , sakprosahistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
andreassen, t.Andreassen, T. (19981998). Profesjonaliseringen av norske forfattere fra Welhaven til Fløgstad. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 394-402). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Profesjonaliseringen av norske forfattere fra Welhaven til Fløgstad
Forfatter(e)
Andreassen, Trond
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
394-402
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV394
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
374
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
longum, l.Longum, L. (19981998). Arne Skouens "ytringer". I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 403-408). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Arne Skouens "ytringer"
Forfatter(e)
Longum, Leif
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
403-408
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV403
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
375
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
aviser , forfatterskap , journalistikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
forr, g.Forr, G. (19981998). Politiske fortellere. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 409-418). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Politiske fortellere
Forfatter(e)
Forr, Gudleiv
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
409-418
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV409
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
376
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Politikk |
Nøkkelord
memoarer
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
hompland, a.Hompland, A. (19981998). "Bekjemp bokdyrkelsen!" Bøker om EEC, EF og EU. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 419-422). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
"Bekjemp bokdyrkelsen!" Bøker om EEC, EF og EU
Forfatter(e)
Hompland, Andreas
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
419-422
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV419
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
377
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt | Politikk |
Nøkkelord
EU , pamfletter
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
rottem, Ø.Rottem, Ø. (19981998). Saklighet og modernitet. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 20-36). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Saklighet og modernitet
Forfatter(e)
Rottem, Øystein
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
20-36
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV20
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
333
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Fakta og dokumentar | Massemedia | Myndighetenes sakprosa | Offentlig mening, debatt | Politikk | Religion, livssyn |
Nøkkelord
forskningsformidling , opplysning , populærvitenskap , tv og film
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
longum, l.Longum, L. (19981998). Psykoanalysens formidlere. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 37-47). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Psykoanalysens formidlere
Forfatter(e)
Longum, Leif
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
37-47
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV37
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
334
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
forfatterskap , forskningsformidling , medisin og helse
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
lønnü, e.Lønnå, E. (19981998). Katti Anker Møller og "Moderskapets frigjørelse". I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 48-49). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Katti Anker Møller og "Moderskapets frigjørelse"
Forfatter(e)
Lønnå, Elisabeth
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
48-49
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV48
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
335
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
forfatterskap , kjønn
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
knutsen, n.m.Knutsen, N.M. (19981998). Biskopen som også var journalist. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 50-52). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Biskopen som også var journalist
Forfatter(e)
Knutsen, Nils M.
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
50-52
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV50
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
336
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia | Religion, livssyn |
Nøkkelord
forfatterskap , journaler , journalistikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
stegane, i.Stegane, I. (19981998). Norske folkeskrifter. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 53-63). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Norske folkeskrifter
Forfatter(e)
Stegane, Idar
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
53-63
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV53
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
337
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Fritid og underholdning | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
håndbøker , nynorsk , opplysning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
tjelmeland, h.Tjelmeland, H. (19981998). Tidsskriftet Mot Dag. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 64-67). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Tidsskriftet Mot Dag
Forfatter(e)
Tjelmeland, Hallvard
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
64-67
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV64
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
338
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Politikk | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
litteraturhistorie , sakprosahistorie , tidsskrift
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
üs, p.a.Aas, P.A. (19981998). Den annen front: idealister uten "sak". I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 68-70). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Den annen front: idealister uten "sak"
Forfatter(e)
Aas, Per Anders
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
68-70
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV68
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
339
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
humanisme , norsk åndsliv
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
alnæs, k.Alnæs, K. (19981998). Populærhistorie på ratesalg. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 71-74). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Populærhistorie på ratesalg
Forfatter(e)
Alnæs, Karsten
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
71-74
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV71
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
340
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
historie , populærvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
nielsen, m.b.o.Nielsen, M.B.O. (19981998). Nasjonen som stridsemne og samlingsmerke. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 75-89). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Nasjonen som stridsemne og samlingsmerke
Forfatter(e)
Nielsen, Mai-Brith Ohman
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
75-89
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV75
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
341
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Informasjon og markedskommunikasjon | Politikk |
Nøkkelord
læremidler , opplysning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
üvitsland, k.b.Aavitsland, K.B. (19981998). Kunsthistorie som nasjonsbygging. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 90-92). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Kunsthistorie som nasjonsbygging
Forfatter(e)
Aavitsland, Kristin Bliksrud
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
90-92
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV90
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
342
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
Kunsthistorie , historie , nasjonsbygging , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
longum, l.Longum, L. (19981998). Einar Skavlan, Dagbladet og gullpenntradisjonen. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 93-95). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Einar Skavlan, Dagbladet og gullpenntradisjonen
Forfatter(e)
Longum, Leif
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
93-95
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV93
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
343
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
aviser , forfatterskap , journalistikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
rottem, Ø.Rottem, Ø. (19981998). Den kulturradikale retorikk. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 96-98). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Den kulturradikale retorikk
Forfatter(e)
Rottem, Øystein
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
96-98
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV96
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
344
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Massemedia | Offentlig mening, debatt | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
etikk/moral , muntlige tekster , retorikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
heiene, g.Heiene, G. (19981998). Hallesby, Berggrav og den religiøse prosa. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 99-108). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Hallesby, Berggrav og den religiøse prosa
Forfatter(e)
Heiene, Gunnar
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
99-108
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV99
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
345
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Offentlig mening, debatt | Religion, livssyn |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
gripsrud, j.Gripsrud, J. (19981998). Miskjente medier: film og fjernsyn i norsk sakprosa. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 109-120). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Miskjente medier: film og fjernsyn i norsk sakprosa
Forfatter(e)
Gripsrud, Jostein
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
109-120
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV109
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
346
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Massemedia |
Nøkkelord
Sakprosa , medievitenskap , tv og film
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
gimnes, s.Gimnes, S. (19981998). Biografi, memoar og sjølvbiografi. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 121-130). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Biografi, memoar og sjølvbiografi
Forfatter(e)
Gimnes, Steinar
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
121-130
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV121
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
347
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
biografier , memoarer
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
ürseth, a.Aarseth, A. (19981998). Norsk historiografi mellom verdskrigane. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 131-141). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Norsk historiografi mellom verdskrigane
Forfatter(e)
Aarseth, Asbjørn
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
131-141
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV131
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
348
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
historiografi , krig
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
asphjell, a.Asphjell, A. (19981998). Teknikk for alle. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 142-150). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Teknikk for alle
Forfatter(e)
Asphjell, Arne
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
142-150
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV142
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
349
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
naturfag/naturvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
nøkleby, b.Nøkleby, B. (19981998). Boken i krig. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 151-159). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Boken i krig
Forfatter(e)
Nøkleby, Berit
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
151-159
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV151
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
350
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
krig
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
madssen, k.a.Madssen, K.A. (19981998). Skolen og skriftkulturen. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 160-166). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Skolen og skriftkulturen
Forfatter(e)
Madssen, Kjell-Arild
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
160-166
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV160
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
351
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
forfatterskap , læremidler , skriftkultur
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
welle-strand, e.Welle-Strand, E. (19981998). "Smukke utsikter" og kulturhistoriske minnesmerker. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 167-181). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
"Smukke utsikter" og kulturhistoriske minnesmerker
Forfatter(e)
Welle-Strand, Erling
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
167-181
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV167
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
352
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fritid og underholdning |
Nøkkelord
oppslagsverk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
forr, g.Forr, G. (19981998). Et nytt kart over det politiske Norge. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 206-208). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Et nytt kart over det politiske Norge
Forfatter(e)
Forr, Gudleiv
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
206-208
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV209
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
353
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Politikk |
Nøkkelord
forfatterskap , samfunnsvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
lie, e.Lie, E. (19981998). Fellesprogrammet. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 209-211). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Fellesprogrammet
Forfatter(e)
Lie, Einar
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
209-211
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV209
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
354
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Politikk |
Nøkkelord
partiprogrammer
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
thue, f.w.Thue, F.W. (19981998). Arne Næss - den mangetydige modernisten. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 212-219). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Arne Næss - den mangetydige modernisten
Forfatter(e)
Thue, Fredrik W
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
212-219
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV212
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
355
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
filosofi , forfatterskap , læremidler
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
fimreite, n.Fimreite, N. (19981998). Johannes Lids flora. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 220-221). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Johannes Lids flora
Forfatter(e)
Fimreite, Norvald
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
220-221
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV220
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
356
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
naturfag/naturvitenskap , oppslagsverk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
üreskjold, s.Aareskjold, S. (19981998). Sverre Steens norske hus. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 222-224). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Sverre Steens norske hus
Forfatter(e)
Aareskjold, Solveig
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
222-224
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV222
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
357
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
historiografi , nasjonsbygging
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
repstad, p.Repstad, P. (19981998). Misjonsbøkene: fra det eksotiske til det problematiserende. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 225-226). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Misjonsbøkene: fra det eksotiske til det problematiserende
Forfatter(e)
Repstad, Pål
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
225-226
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV225
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
358
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Religion, livssyn |
Nøkkelord
misjon
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
sørum, a.Sørum, A. (19981998). Et maskulint prosjekt: norske reiseskildringer. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 226-237). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Et maskulint prosjekt: norske reiseskildringer
Forfatter(e)
Sørum, Arve
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
226-237
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV226
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
359
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
kjønn , reiseskildringer/reisebeskrivelser
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
bech-karlsen, j.Bech-Karlsen, J. (19981998). Rapportbøker og dokumentarisk reportasje. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 238-250). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Rapportbøker og dokumentarisk reportasje
Forfatter(e)
Bech-Karlsen, Jo
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
238-250
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV238
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
360
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
dokumentarlitteratur , rapportlitteratur , reportasje
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
skjønsberg, h.Skjønsberg, H. (19981998). Beretninger fra nordmenn i tysk fangenskap. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 251-262). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Beretninger fra nordmenn i tysk fangenskap
Forfatter(e)
Skjønsberg, Harald
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
251-262
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV251
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
361
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
andre verdenskrig , dagbøker , forfatterskap , tysk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
sørbø, j.i.Sørbø, J.I. (19981998). Filosofiske essay i samtida. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 263-274). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Filosofiske essay i samtida
Forfatter(e)
Sørbø, Jan Inge
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
263-274
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV263
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
362
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
filosofi , forfatterskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
thue, f.w.Thue, F.W. (19981998). Samfunnsforskningens prosa mellom vitenskap og litteratur. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 284-296). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Samfunnsforskningens prosa mellom vitenskap og litteratur
Forfatter(e)
Thue, Fredrik W
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
284-296
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV284
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
363
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forskningsformidling , litteratur , samfunnsvitenskap , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
lie, e.Lie, E. (19981998). Sosialøkonomien og den nye sakligheten. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 297-304). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Sosialøkonomien og den nye sakligheten
Forfatter(e)
Lie, Einar
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
297-304
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV297
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
364
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Politikk |
Nøkkelord
opplysning , sosialøkonomi
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
repstad, p.Repstad, P. (19981998). Meninger, delvis i motstand: religiøs sakprosa. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 305-311). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Meninger, delvis i motstand: religiøs sakprosa
Forfatter(e)
Repstad, Pål
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
305-311
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV305
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
365
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Offentligheten | Offentlig mening, debatt | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
Sakprosa , opplysning , sjanger
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
sørbø, j.i.Sørbø, J.I. (19981998). Metaforikk, motiv og stil i kongelitteraturen. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 312-324). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Metaforikk, motiv og stil i kongelitteraturen
Forfatter(e)
Sørbø, Jan Inge
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
312-324
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV312
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
366
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
filosofi , litteratur
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
skjønsberg, k.Skjønsberg, K. (19981998). "At skrive for Børn er en vanskelig Opgave". I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 277-285). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
"At skrive for Børn er en vanskelig Opgave"
Forfatter(e)
Skjønsberg, Kari
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
277-285
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV277
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
220
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
barn og ungdom , skriving
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
grepstad, o.Grepstad, O. (19981998). Sakprosaens linjer. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 594-698). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Sakprosaens linjer
Forfatter(e)
Grepstad, Ottar
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
594-698
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV594
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
394
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
Sakprosa , retorikk , sakprosadefinisjoner , sakprosahistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
egeland, m.Egeland, M. (19981998). Kunnskapssamfunnets fremvekst. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 184-205). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Kunnskapssamfunnets fremvekst
Forfatter(e)
Egeland, Marianne
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
184-205
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
395
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Skole og barnehage | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Fakta og dokumentar | Fritid og underholdning | Massemedia | Myndighetenes sakprosa | Politikk | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
forlagshistorie , opplysning
Bibliografisk note
Innledningsartikkel til perioden 1945-1970.
tveite, t.Tveite, T. (19981998). "Politikk er ikke idyll": Jens Arup Seip som samtidsforfatter. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 275-284). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
"Politikk er ikke idyll": Jens Arup Seip som samtidsforfatter
Forfatter(e)
Tveite, Tonje
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
275-284
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV274
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
396
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Offentlig mening, debatt | Politikk |
Nøkkelord
forfatterskap , politikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
andersen, Ø.Andersen, Ø. & berge, k.l.Berge, K.L. (Red.). (20032003). Retorikkens relevans. Oslo: INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa.
x
År
2003
Tittel
Retorikkens relevans
Årgang
nr 9
Redaktør(er)
Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars
Sider
155
Forlag
INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-24-7
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/9Andersen-Berge-red-Retorikkens-relevans.pdf
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
040049477
Sakbib pub.nr.
397
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
retorikk
andersen, Ø.Andersen, Ø. & berge, k.l.Berge, K.L. (20032003). Hvor relevant er retorikken?. I Ø. Andersen & K.L. Berge (Red.), Retorikkens relevans (s. 5-16). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2003
Tittel
Hvor relevant er retorikken?
Forfatter(e)
Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars
Boktittel
Retorikkens relevans
Redaktør(er)
Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars
Sider
5-16
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-24-7
Finn boka i ORIA
040049477
Sakbib pub.nr.
398
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
retorikk
gedde-dahl, t.Gedde-Dahl, T., berge, k.l.Berge, K.L. & walton, s.Walton, S. (Red.). (20042004). Skriftkultur. Oslo: INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa.
x
År
2004
Tittel
Skriftkultur
Redaktør(er)
Gedde-Dahl, Trine, Berge, Kjell Lars & Walton, Stephen
Sider
131
Forlag
INL/ILN, Universitetet i Oslo: Prosjektmiljøet Norsk sak­prosa
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-25-5
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/10Berge-Dahl-Walton-red-Skriftkultur.pdf
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
041192869
Sakbib pub.nr.
408
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , skriftkultur
Bibliografisk note
Nr. 10 i Skriftserien Sakprosa, utgitt ved Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo
Østerud, s.Østerud, S. (20032003). En dannelsesreise i retorikkfeltet. I Ø. Andersen & K.L. Berge (Red.), Retorikkens relevans (s. 31-36). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2003
Tittel
En dannelsesreise i retorikkfeltet
Forfatter(e)
Østerud, Svein
Boktittel
Retorikkens relevans
Redaktør(er)
Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars
Sider
31-36
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-24-7
Finn boka i ORIA
040049477
Sakbib pub.nr.
400
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
retorikk
melve, l.Melve, L. (20042004). Skriftkultur - kva er det?. I T. Gedde-Dahl, K.L. Berge & S. Walton (Red.), Skriftkultur (s. 15-42). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2004
Tittel
Skriftkultur - kva er det?
Forfatter(e)
Melve, Leidulf
Boktittel
Skriftkultur
Redaktør(er)
Gedde-Dahl, Trine, Berge, Kjell Lars & Walton, Stephen
Sider
15-42
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-25-5
Finn boka i ORIA
041192869
Sakbib pub.nr.
410
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
skriftkultur , skriving
Bibliografisk note
Nr. 10 i Skriftserien Sakprosa, utgitt ved Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo
josephson, o.Josephson, O. (20042004). I stället för nynorska. Folkrörelser, modernitet och skriftkultur - ett svenskt perspektiv. I T. Gedde-Dahl, K.L. Berge & S. Walton (Red.), Skriftkultur (s. 43-58). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2004
Tittel
I stället för nynorska. Folkrörelser, modernitet och skriftkultur - ett svenskt perspektiv
Forfatter(e)
Josephson, Olle
Boktittel
Skriftkultur
Redaktør(er)
Gedde-Dahl, Trine, Berge, Kjell Lars & Walton, Stephen
Sider
43-58
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-25-5
Finn boka i ORIA
041192869
Sakbib pub.nr.
411
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
Sverige , lese- og skriveforskning , nynorsk , skriftkultur
Bibliografisk note
Nr. 10 i Skriftserien Sakprosa, utgitt ved Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo
blandhol, s.Blandhol, S. (20032003). Retorikk og juss. I Ø. Andersen & K.L. Berge (Red.), Retorikkens relevans (s. 115-130). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2003
Tittel
Retorikk og juss
Forfatter(e)
Blandhol, Sverre
Boktittel
Retorikkens relevans
Redaktør(er)
Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars
Sider
115-130
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-24-7
Finn boka i ORIA
040049477
Sakbib pub.nr.
405
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Offentligheten | Myndighetenes sakprosa |
Nøkkelord
juss og rettsvesen , retorikk
johannesson, k.Johannesson, K. (20032003). Retorik - ett nytt universitetsämne?. I Ø. Andersen & K.L. Berge (Red.), Retorikkens relevans (s. 131-140). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2003
Tittel
Retorik - ett nytt universitetsämne?
Forfatter(e)
Johannesson, Kurt
Boktittel
Retorikkens relevans
Redaktør(er)
Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars
Sider
131-140
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-24-7
Finn boka i ORIA
040049477
Sakbib pub.nr.
406
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
retorikk
berge, k.l.Berge, K.L. (20042004). Skriftkultur. I T. Gedde-Dahl, K.L. Berge & S. Walton (Red.), Skriftkultur (s. 5-14). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2004
Tittel
Skriftkultur
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Boktittel
Skriftkultur
Redaktør(er)
Gedde-Dahl, Trine, Berge, Kjell Lars & Walton, Stephen
Sider
5-14
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-25-5
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/forskergrupper/tekstvitenskap/sakprosa/Skriftserie/Nr10Berge,Dahl,Walton(red.)_Skriftkultur.pdf
Finn boka i ORIA
041192869
Sakbib pub.nr.
409
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
kultursemiotikk , semiotikk , skriftkultur
Bibliografisk note
Nr. 10 i Skriftserien Sakprosa, utgitt ved Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo
svenneby, e.Svenneby, E. (19981998). I frigjøringens tegn: bøker om kvinners livsvilkår. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 517-527). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
I frigjøringens tegn: bøker om kvinners livsvilkår
Forfatter(e)
Svenneby, Elin
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
517-527
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV517
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
388
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
kjønn
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
vibe, a.m.Vibe, A.M. (19981998). Idrettslitteratur i vår tid. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 528-536). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Idrettslitteratur i vår tid
Forfatter(e)
Vibe, Anne-Mette
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
528-536
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV528
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
389
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
idrett , litteratur
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
hvenekilde, s.Hvenekilde, S. (19981998). Leksikonet på vei mot CD-ROM. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 537-547). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Leksikonet på vei mot CD-ROM
Forfatter(e)
Hvenekilde, Søren
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
537-547
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV537
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
390
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
digitale tekster , oppslagsverk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
haugen, o.Haugen, O. (19981998). Skolens lærebøker: mellom læreplan og marked. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 548-567). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Skolens lærebøker: mellom læreplan og marked
Forfatter(e)
Haugen, Ola
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
548-567
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV548
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
391
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , læreplaner
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
vinje, f.e.Vinje, F.E. (19981998). Språkrøktens labyrinter. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 568-581). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Språkrøktens labyrinter
Forfatter(e)
Vinje, Finn-Erik
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
568-581
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV568
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
392
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Politikk |
Nøkkelord
språk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
jor, f.Jor, F. (19981998). Vernet om skriftkulturen. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 582-590). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Vernet om skriftkulturen
Forfatter(e)
Jor, Finn
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
582-590
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030204015#&struct=DIV582
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
393
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
sakprosahistorie , skriftkultur
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 2 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 1 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920.
andersen, p.t.Andersen, P.T. (19981998). Mot et skriftbasert samfunn. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 372-390). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Mot et skriftbasert samfunn
Forfatter(e)
Andersen, Per Thomas
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
372-390
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV372
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
244
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Offentligheten | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
lesing , opplysning , skriving
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
andersen, p.t.Andersen, P.T. (19981998). Storebjørn i stavnen. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 444-456). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Storebjørn i stavnen
Forfatter(e)
Andersen, Per Thomas
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
444-456
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV444
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
245
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt | Politikk |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
apelseth, a.Apelseth, A. (19981998). Lærdom, borgarleggjering og skriftkultur. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 32-51). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Lærdom, borgarleggjering og skriftkultur
Forfatter(e)
Apelseth, Arne
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
32-51
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV32
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
246
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Myndighetenes sakprosa | Offentlig mening, debatt | Religion, livssyn | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
opplysning , sakprosahistorie , sjanger , skriftkultur
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
apelseth, a.Apelseth, A. (19981998). Sivert Aarflot og Ekset-institusjonen. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 212-214). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Sivert Aarflot og Ekset-institusjonen
Forfatter(e)
Apelseth, Arne
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
212-214
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV212
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
247
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
forfatterskap , opplysning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
berge, k.l.Berge, K.L. (19981998). Den offentlige meningens genrer. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 136-156). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Den offentlige meningens genrer
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
136-156
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV136
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
248
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia | Offentlig mening, debatt | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
sjanger , trykke- og ytringsfrihet
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
brekke, m.l.Brekke, M.L. (19981998). Hans Strøm og Sundmørs Beskrivelse. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 61-68). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Hans Strøm og Sundmørs Beskrivelse
Forfatter(e)
Brekke, Marit Lovise
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
61-68
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV61
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
249
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , naturfag/naturvitenskap , topografi
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
bruhns, s.Bruhns, S. (19981998). Censurens genindførelse i Danmark-Norge. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 178-180). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Censurens genindførelse i Danmark-Norge
Forfatter(e)
Bruhns, Svend
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
178-180
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV178
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
250
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt | Politikk |
Nøkkelord
trykke- og ytringsfrihet
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
brøyn, t.Brøyn, T. (19981998). Alexander Kiellands brevkunst. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 599-601). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Alexander Kiellands brevkunst
Forfatter(e)
Brøyn, Tore
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
599-601
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV599
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
251
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet |
Nøkkelord
brev , forfatterskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
brøyn, t.Brøyn, T. (19981998). Brevskriving for hvermann. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 607-609). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Brevskriving for hvermann
Forfatter(e)
Brøyn, Tore
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
607-609
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV607
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
252
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet |
Nøkkelord
brev , håndbøker , skriving
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
dahl, w.Dahl, W. (19981998). J.B. Halvorsens Norsk Forfatter-Lexikon. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 416-421). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
J.B. Halvorsens Norsk Forfatter-Lexikon
Forfatter(e)
Dahl, Willy
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
416-421
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV416
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
253
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , oppslagsverk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
dalen, a.Dalen, A. (19981998). Ein suplikk på orkdalsmål. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 114-118). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Ein suplikk på orkdalsmål
Forfatter(e)
Dalen, Arnold
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
114-118
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
254
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt | Politikk |
Nøkkelord
språkhistorie , stilistikk , suplikker
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
danielsen, Ø.Danielsen, Ø. (19981998). Tre sider ved Petter Dass. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 128-135). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Tre sider ved Petter Dass
Forfatter(e)
Danielsen, Øyvin
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
128-135
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV128
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
255
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Religion, livssyn |
Nøkkelord
forfatterskap , katekisme , lyrikk/poesi , salmediktning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
eek, Ø.Eek, Ø. & hvenekilde, s.Hvenekilde, S. (19981998). Grunnleggelsen av en norsk leksikontradisjon. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 632-640). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Grunnleggelsen av en norsk leksikontradisjon
Forfatter(e)
Eek, Øystein & Hvenekilde, Søren
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
632-640
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV632
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
256
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
oppslagsverk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
eriksen, t.b.Eriksen, T.B. (19981998). Marcus Jacob Monrads mangfoldige forfatterskap. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 399-409). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Marcus Jacob Monrads mangfoldige forfatterskap
Forfatter(e)
Eriksen, Trond Berg
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
399-409
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV399
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
257
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Fakta og dokumentar | Litteraturkritikk | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
filosofi , forfatterskap , opplysning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
fet, j.Fet, J. (19981998). Lesekunne og bøker i norske bondesamfunn. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 184-190). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Lesekunne og bøker i norske bondesamfunn
Forfatter(e)
Fet, Jostein
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
184-190
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV184
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
258
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
lesing , skriving
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
fjeldstad, a.Fjeldstad, A. (19981998). Fedreland og nasjon. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 157-164). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Fedreland og nasjon
Forfatter(e)
Fjeldstad, Anton
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
157-164
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV157
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
259
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
historiografi , nasjonalisme
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
fjeldstad, a.Fjeldstad, A. (19981998). Norske bøker på danske forlag. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 535-540). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Norske bøker på danske forlag
Forfatter(e)
Fjeldstad, Anton
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
535-540
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV535
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
260
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen |
Nøkkelord
forlagsbransjen
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
gilje, k.b.Gilje, K.B. (19981998). Blikket utenfra: Essayisten Arne Garborg. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 467-470). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Blikket utenfra: Essayisten Arne Garborg
Forfatter(e)
Gilje, Karianne Bjellås
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
467-470
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV467
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
261
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
guleng, m.b.Guleng, M.B. (19981998). Lorentz Dietrichsons kunsthistoriske prosa. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 429-438). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Lorentz Dietrichsons kunsthistoriske prosa
Forfatter(e)
Guleng, Mai Britt
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
429-438
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV429
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
262
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
Kunsthistorie , forfatterskap , populærvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
gundersen, d.Gundersen, D. (19981998). De norske ordenes historie. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 596-598). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
De norske ordenes historie
Forfatter(e)
Gundersen, Dag
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
596-598
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV596
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
263
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , historie , oppslagsverk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
hagland, j.r.Hagland, J.R. (19981998). Nordisk fortid og 1700-talets filologiske prosjekt. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 165-174). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Nordisk fortid og 1700-talets filologiske prosjekt
Forfatter(e)
Hagland, Jan Ragnar
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
165-174
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV165
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
264
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
filologi , historiografi , litteraturhistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
hareide, j.Hareide, J. (19981998). Camilla Collett som essayist. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 391-398). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Camilla Collett som essayist
Forfatter(e)
Hareide, Jorunn
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
391-398
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV391
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
265
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , kjønn
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
hareide, j.Hareide, J. (19981998). Kvinners selvbiografier: fra anekdoter til selvportrett. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 620-631). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Kvinners selvbiografier: fra anekdoter til selvportrett
Forfatter(e)
Hareide, Jorunn
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
620-631
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV620
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
266
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
biografier , kjønn , sjanger
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
haugland, k.m.Haugland, K.M. (19981998). Tidens skrifter. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 352-358). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Tidens skrifter
Forfatter(e)
Haugland, Karen Mathilde
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
352-358
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
267
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
tidsskrifthistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
hestmark, g.Hestmark, G. (19981998). Når ble naturvitenskapen uleselig?. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 659-667). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Når ble naturvitenskapen uleselig?
Forfatter(e)
Hestmark, Geir
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
659-667
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV659
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
268
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
akademisk skriving , naturfag/naturvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
hestmark, g.Hestmark, G. (19981998). En nasjonal-evolusjonær katekisme. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 708-716). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
En nasjonal-evolusjonær katekisme
Forfatter(e)
Hestmark, Geir
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
708-716
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV708
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
269
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Politikk |
Nøkkelord
katekisme , nasjonalisme , naturfag/naturvitenskap , samfunnsvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
jensen, b.Jensen, B., rolfsen, n.Rolfsen, N., rolfsen, c.n.Rolfsen, C.N. & mørkhagen, s.Mørkhagen, S. (19931993). [Tekster fra Nordahl Rolfsens lesebøker] Forord. I Århundrets lesebok: tekster fra Nordahl Rolfsen lesebøker. Oslo: Grøndahl Dreyer.
x
År
1993
Tittel
[Tekster fra Nordahl Rolfsens lesebøker] Forord
Forfatter(e)
Jensen, Brikt, Rolfsen, Nordahl, Rolfsen, Christian Nordahl & Mørkhagen, Sverre
Boktittel
Århundrets lesebok: tekster fra Nordahl Rolfsen lesebøker
Forlag
Grøndahl Dreyer
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-504-2470-0
Finn boka i ORIA
972683658
Sakbib pub.nr.
1098
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
høyer, s.Høyer, S. (19981998). Hvordan pressen ble politisk. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 521-530). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Hvordan pressen ble politisk
Forfatter(e)
Høyer, Svennik
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
521-530
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV521
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
271
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia | Politikk |
Nøkkelord
presse , pressehistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
hürberg, j.Haarberg, J. (19981998). Vinjes grunnskudd mot "Classiciteten". I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 457-466). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Vinjes grunnskudd mot "Classiciteten"
Forfatter(e)
Haarberg, Jon
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
457-466
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV457
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
272
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
forfatterskap , journalistikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
jakobsen, r.n.Jakobsen, R.N. (19981998). Johan Nordahl Bruns polemikk. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 69-71). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Johan Nordahl Bruns polemikk
Forfatter(e)
Jakobsen, Rolv Nøtvik
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
69-71
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV69
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
273
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
jakobsen, r.n.Jakobsen, R.N. (19981998). Evangeliet forkyndt for Nutiden. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 602-603). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Evangeliet forkyndt for Nutiden
Forfatter(e)
Jakobsen, Rolv Nøtvik
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
602-603
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV602
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
274
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Religion, livssyn |
Nøkkelord
muntlige tekster , prekener
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
jakobsen, r.n.Jakobsen, R.N. (19981998). J.J. Jansen og den nye preikesjangeren. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 650-658). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
J.J. Jansen og den nye preikesjangeren
Forfatter(e)
Jakobsen, Rolv Nøtvik
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
650-658
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV650
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
275
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Religion, livssyn |
Nøkkelord
muntlige tekster , prekener , sjanger
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
johansen, k.Johansen, K. (19981998). Sigrid Undset og "Et kvinde-synspunkt". I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 696-698). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Sigrid Undset og "Et kvinde-synspunkt"
Forfatter(e)
Johansen, Kristin
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
696-698
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV696
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
276
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
forfatterskap , kjønn
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
johnsen, b.e.Johnsen, B.E. (19981998). En sjømanns "Skatkammer". I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 72-78). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
En sjømanns "Skatkammer"
Forfatter(e)
Johnsen, Berit Eide
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
72-78
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV72
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
277
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19981998). Nordahl Rolfsens lesebøker. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 570-573). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Nordahl Rolfsens lesebøker
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
570-573
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV570
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
278
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
forfatterskap , læremidler
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19981998). Arstal, Hofgaard og lærebøkenes problem. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 668-679). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Arstal, Hofgaard og lærebøkenes problem
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
668-679
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV668
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
279
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19981998). Lærebøker som selvhevdelse. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 692-695). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Lærebøker som selvhevdelse
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
692-695
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV692
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
280
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
kongslien, i.Kongslien, I. (19981998). Norsk-amerikansk skriftliv. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 439-443). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Norsk-amerikansk skriftliv
Forfatter(e)
Kongslien, Ingeborg
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
439-443
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV439
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
281
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Fakta og dokumentar | Massemedia | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
aviser , brev
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
larsen, Ø.Larsen, Ø. & nylenna, m.Nylenna, M. (19981998). Medisinsk sakprosa som samfunnsbygger. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 302-312). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Medisinsk sakprosa som samfunnsbygger
Forfatter(e)
Larsen, Øivind & Nylenna, Magne
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
302-312
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV302
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
282
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Myndighetenes sakprosa | Politikk | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
Sakprosa , brev , medisin og helse , sjanger
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
lervik, Å.h.Lervik, Å.H. (19981998). De offentlige kvinnestemmers pionertid. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 480-489). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
De offentlige kvinnestemmers pionertid
Forfatter(e)
Lervik, Åse Hjorth
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
480-489
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV480
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
283
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
kjønn
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
lie, t.Lie, T. (19981998). Tradisjon og fornyelse. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 194-207). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Tradisjon og fornyelse
Forfatter(e)
Lie, Thore
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
194-207
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV194
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
284
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
forlagsbransjen , læremidler
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
lie, t.Lie, T. (19981998). Pontoppidans etterfølger. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 237-239). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Pontoppidans etterfølger
Forfatter(e)
Lie, Thore
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
237-239
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV237
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
285
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
barn og ungdom , forfatterskap , naturfag/naturvitenskap , populærvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
lie, t.Lie, T. (19981998). "At læse Naturens Bog". I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 328-340). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
"At læse Naturens Bog"
Forfatter(e)
Lie, Thore
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
328-340
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV328
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
286
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
naturfag/naturvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
lie, t.Lie, T. (19981998). Darwinisme og utviklingslære i Norge. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 514-520). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Darwinisme og utviklingslære i Norge
Forfatter(e)
Lie, Thore
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
514-520
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV514
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
287
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
naturfag/naturvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
longum, l.Longum, L. (19981998). Gullpenntradisjonens fedre. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 581-588). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Gullpenntradisjonens fedre
Forfatter(e)
Longum, Leif
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
581-588
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV581
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
288
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
madssen, k.a.Madssen, K.A. (19981998). Bokskolens gjennombrudd. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 289-301). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Bokskolens gjennombrudd
Forfatter(e)
Madssen, Kjell-Arild
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
289-301
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV289
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
289
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , lese- og skriveforskning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
madssen, k.a.Madssen, K.A. (19981998). Når lærte almuen å lese?. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 346-347). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Når lærte almuen å lese?
Forfatter(e)
Madssen, Kjell-Arild
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
346-347
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV346
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
290
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , lesing
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
meldahl, p.Meldahl, P. (19981998). Den tapte tradisjon. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 94-106). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Den tapte tradisjon
Forfatter(e)
Meldahl, Per
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
94-106
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV94
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
291
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
litteraturhistorie , muntlige tekster , retorikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
michalsen, d.Michalsen, D. (19981998). Juridisk sakprosa og rettsutviklingen i samfunnet. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 255-264). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Juridisk sakprosa og rettsutviklingen i samfunnet
Forfatter(e)
Michalsen, Dag
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
255-264
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV255
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
292
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Myndighetenes sakprosa |
Nøkkelord
Sakprosa , juss og rettsvesen
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
mjelde, l.Mjelde, L. (19981998). Dorothea Christensen: maten som tekst. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 589-595). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Dorothea Christensen: maten som tekst
Forfatter(e)
Mjelde, Liv
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
589-595
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV589
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
293
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fritid og underholdning |
Nøkkelord
forfatterskap , kokebøker , læremidler , opplysning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
monsson, o.Monsson, O. (19981998). Marcus Schnabels ordsamling. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 79-81). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Marcus Schnabels ordsamling
Forfatter(e)
Monsson, Odd
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
79-81
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV79
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
294
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , oppslagsverk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
monsson, o.Monsson, O. (19981998). Laurents Hallagers ordsamling. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 82-84). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Laurents Hallagers ordsamling
Forfatter(e)
Monsson, Odd
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
82-84
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV82
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
295
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , oppslagsverk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
nerbøvik, j.Nerbøvik, J. (19981998). Bygdekollektivisme og ungnasjonalisme. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 699-707). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Bygdekollektivisme og ungnasjonalisme
Forfatter(e)
Nerbøvik, Jostein
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
699-707
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV699
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
296
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Politikk |
Nøkkelord
nasjonalisme
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
notaker, h.Notaker, H. (19981998). Den norske kokeboka blir til. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 313-327). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Den norske kokeboka blir til
Forfatter(e)
Notaker, Henry
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
313-327
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV313
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
297
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fritid og underholdning |
Nøkkelord
håndbøker , kokebøker
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
nylenna, m.Nylenna, M. (19981998). Medisinsk sakprosa som samfunnsbygger. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 302-312). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Medisinsk sakprosa som samfunnsbygger
Forfatter(e)
Nylenna, Magne
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
302-312
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV302
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
298
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Myndighetenes sakprosa | Politikk | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
Sakprosa , brev , medisin og helse , sjanger
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
næss, a.Næss, A. (19981998). Roald Amundsen: askeladd eller slavedriver?. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 563-569). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Roald Amundsen: askeladd eller slavedriver?
Forfatter(e)
Næss, Atle
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
563-569
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV563
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
299
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
oftestad, b.t.Oftestad, B.T. (19981998). Kirkelig og teologisk prosa. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 503-513). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Kirkelig og teologisk prosa
Forfatter(e)
Oftestad, Bernt T.
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
503-513
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV503
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
300
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Offentlig mening, debatt | Religion, livssyn |
Nøkkelord
pamfletter , teologi
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
riiser gundersen, t.Riiser Gundersen, T. (19981998). "Disse enfoldige ord": Hans Nielsen Hauges forfatterskap. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 227-236). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
"Disse enfoldige ord": Hans Nielsen Hauges forfatterskap
Forfatter(e)
Riiser Gundersen, Trygve
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
227-236
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV227
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
301
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Religion, livssyn |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
risa, g.Risa, G. (19981998). Barnelitteratur - i fedrelandets teneste. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 610-619). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Barnelitteratur - i fedrelandets teneste
Forfatter(e)
Risa, Gunvor
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
610-619
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV610
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
302
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
barn og ungdom , litteratur , nasjonalisme
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
roll-hansen, n.Roll-Hansen, N. (19981998). Den kritiske tanke og vitenskapen. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 175-177). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Den kritiske tanke og vitenskapen
Forfatter(e)
Roll-Hansen, Nils
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
175-177
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV175
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
303
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
naturfag/naturvitenskap , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
sande, Ø.Sande, Ø. (19981998). Framveksten av en norsk presse. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 118-127). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Framveksten av en norsk presse
Forfatter(e)
Sande, Øystein
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
118-127
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV118
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
304
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
aviser , presse , pressehistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
sandmo, e.Sandmo, E. (19981998). Et opplyst og stridbart folk. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 181-183). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Et opplyst og stridbart folk
Forfatter(e)
Sandmo, Erling
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
181-183
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV181
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
305
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Myndighetenes sakprosa |
Nøkkelord
juss og rettsvesen , opplysning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
sandvik, m.Sandvik, M. (19981998). Et språklig hamskifte?. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 490-502). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Et språklig hamskifte?
Forfatter(e)
Sandvik, Margareth
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
490-502
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV490
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
306
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Massemedia | Myndighetenes sakprosa | Politikk |
Nøkkelord
aviser , brev , juss og rettsvesen , muntlige tekster , partiprogrammer , språk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
schmidt, t.Schmidt, T. (19981998). Oluf Ryghs Norske Gaardnavne. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 410-413). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Oluf Ryghs Norske Gaardnavne
Forfatter(e)
Schmidt, Tom
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
410-413
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV410
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
307
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , oppslagsverk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
skjelbred, d.Skjelbred, D. (19981998). De umistelige ABC-bøkene. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 52-60). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
De umistelige ABC-bøkene
Forfatter(e)
Skjelbred, Dagrun
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
52-60
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV52
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
308
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
steinfeld, t.Steinfeld, T. (19981998). Reisejournaler, dagblad og dagbøker. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 265-276). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Reisejournaler, dagblad og dagbøker
Forfatter(e)
Steinfeld, Torill
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
265-276
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV265
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
310
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
brev , dagbøker , journaler , reiseskildringer/reisebeskrivelser
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
steinfeld, t.Steinfeld, T. (19981998). Leseboka blir folkeeie. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 471-479). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Leseboka blir folkeeie
Forfatter(e)
Steinfeld, Torill
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
471-479
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV471
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
311
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , lese- og skriveforskning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
stenseth, b.Stenseth, B. (19981998). Ernst Sars' historiske utsikter. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 414-415). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Ernst Sars' historiske utsikter
Forfatter(e)
Stenseth, Bodil
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
414-415
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV414
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
312
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , historie , historiografi
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
stenseth, b.Stenseth, B. (19981998). Eilert Sundt og den endeløse samtalen. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 422-428). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Eilert Sundt og den endeløse samtalen
Forfatter(e)
Stenseth, Bodil
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
422-428
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV422
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
313
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
Samtale , forfatterskap , opplysning , samfunnsvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
stenseth, b.Stenseth, B. (19981998). Folkelige tekster for en hel nasjon. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 544-562). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Folkelige tekster for en hel nasjon
Forfatter(e)
Stenseth, Bodil
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
544-562
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV544
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
314
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Massemedia | Offentlig mening, debatt | Politikk | Religion, livssyn | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
aviser , læremidler , opplysning , reiseskildringer/reisebeskrivelser
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
stenseth, b.Stenseth, B. (19981998). Moltke Moe: vitenskapsmannen som ble kulturpolitiker. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 578-580). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Moltke Moe: vitenskapsmannen som ble kulturpolitiker
Forfatter(e)
Stenseth, Bodil
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
578-580
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV578
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
315
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Politikk |
Nøkkelord
forfatterskap , kulturpolitikk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
storsveen, o.a.Storsveen, O.A. (19981998). P.A. Munch og kildekritikkens problem. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 240-243). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
P.A. Munch og kildekritikkens problem
Forfatter(e)
Storsveen, Odd Arvid
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
240-243
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV240
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
316
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forfatterskap , historiografi
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
storsveen, o.a.Storsveen, O.A. (19981998). Historiens lys, nasjonens glans. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 359-369). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Historiens lys, nasjonens glans
Forfatter(e)
Storsveen, Odd Arvid
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
359-369
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV359
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
317
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
historie , historiografi
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
stubhaug, a.Stubhaug, A. (19981998). Omkring noen minneord om Niels Henrik Abel. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 224-226). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Omkring noen minneord om Niels Henrik Abel
Forfatter(e)
Stubhaug, Arild
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
224-226
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV224
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
318
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Massemedia | Offentlig mening, debatt | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
forfatterskap , naturfag/naturvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
stubhaug, a.Stubhaug, A. (19981998). Frå C.N. Schwachs bidrag til norsk sakprosa. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 286-288). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Frå C.N. Schwachs bidrag til norsk sakprosa
Forfatter(e)
Stubhaug, Arild
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
286-288
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV286
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
319
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten |
Nøkkelord
Sakprosa , forfatterskap , litteratur
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
stubhaug, a.Stubhaug, A. (19981998). En form for dannelse. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 341-345). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
En form for dannelse
Forfatter(e)
Stubhaug, Arild
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
341-345
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV341
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
320
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , naturfag/naturvitenskap
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
stubhaug, a.Stubhaug, A. (19981998). I oppbyggelsens tjeneste. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 348-351). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
I oppbyggelsens tjeneste
Forfatter(e)
Stubhaug, Arild
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
348-351
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV348
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
321
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Religion, livssyn |
Nøkkelord
etikk/moral , kjønn , opplysning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
supphellen, s.Supphellen, S. (19981998). Den historisk-topografiske litteraturen. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995 (s. 107-113). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Den historisk-topografiske litteraturen
Forfatter(e)
Supphellen, Steinar
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
107-113
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12752-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV107
Finn boka i ORIA
980873479
Sakbib pub.nr.
322
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Myndighetenes sakprosa |
Nøkkelord
litteratur , naturfag/naturvitenskap , opplysning , topografi
Bibliografisk note
Opprinnelig publisert i tidsskriftet Heimen i 1979 under tittelen: Den historisk-topografiske litteraturen i Noreg i siste halvparten av 1700-talet, regionalisme eller nasjonalisme?
svensen, Å.Svensen, Å. (19981998). Fridtjof Nansens polarskildringer. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 604-606). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Fridtjof Nansens polarskildringer
Forfatter(e)
Svensen, Åsfrid
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
604-606
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV604
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
323
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , naturfag/naturvitenskap , populærvitenskap , reiseskildringer/reisebeskrivelser
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
tretvik, a.m.Tretvik, A.M. (19981998). Bondens brev. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 91-93). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Bondens brev
Forfatter(e)
Tretvik, Aud Mikkelsen
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
91-93
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV91
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
324
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet |
Nøkkelord
brev , dagbøker , juss og rettsvesen
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
ustvedt, y.Ustvedt, Y. (19981998). Henrik Wergeland som folkeopplyser. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 215-223). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Henrik Wergeland som folkeopplyser
Forfatter(e)
Ustvedt, Yngvar
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
215-223
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV215
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
325
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
forfatterskap , opplysning
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
vannebo, k.i.Vannebo, K.I. (19981998). Språknormer og skriveferdighet. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 531-534). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Språknormer og skriveferdighet
Forfatter(e)
Vannebo, Kjell-Ivar
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
531-534
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV531
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
326
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Politikk |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , språk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
ürnes, s.a.Aarnes, S.A. (19981998). "Præstedatteren Jomfru Olea Crøger". I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 208-211). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
"Præstedatteren Jomfru Olea Crøger"
Forfatter(e)
Aarnes, Sigurd Aa.
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
208-211
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV208
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
327
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet |
Nøkkelord
forfatterskap , kjønn , sakprosahistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
ürnes, s.a.Aarnes, S.A. (19981998). "Det nasjonale gjennombrudd". I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 244-254). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
"Det nasjonale gjennombrudd"
Forfatter(e)
Aarnes, Sigurd Aa.
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
244-254
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV244
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
328
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Politikk | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
nasjonsbygging , sakprosahistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
ürnes, s.a.Aarnes, S.A. (19981998). Slegten fra 1814. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 574-577). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Slegten fra 1814
Forfatter(e)
Aarnes, Sigurd Aa.
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
574-577
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV574
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
329
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
Kunsthistorie , akademisk skriving , litteraturhistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
ürseth, a.Aarseth, A. (19981998). Norsk offentlighet i det trykte ords glanstid. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 680-691). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Norsk offentlighet i det trykte ords glanstid
Forfatter(e)
Aarseth, Asbjørn
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
680-691
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV680
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
330
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt | Politikk |
Nøkkelord
litteraturpolitikk , offentlighet , sakprosahistorie , trykkefrihet
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
üse, m.Aase, M. (19981998). Kvinners premiesøknader. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 85-90). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Kvinners premiesøknader
Forfatter(e)
Aase, Monica
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
85-90
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV85
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
331
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv | Privatlivet |
Nøkkelord
historie , kjønn
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
üvitsland, k.b.Aavitsland, K.B. (19981998). Kunsthistoriens språk: fra bilde til tekst. I E.B. Johnsen & T.B. Eriksen (Red.), Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920 (s. 641-649). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1998
Tittel
Kunsthistoriens språk: fra bilde til tekst
Forfatter(e)
Aavitsland, Kristin Bliksrud
Boktittel
Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 1: 1750-1920
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg
Sider
641-649
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-12751-6
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404041#&struct=DIV641
Finn boka i ORIA
980873401
Sakbib pub.nr.
332
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
Kunsthistorie , akademisk skriving , historie , språk
Bibliografisk note
Dokumentet er Bind 1 i Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995. Bind 2 er Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995: Bind 2: 1920-1995.
gammelgürd, k.Gammelgaard, K. (20042004). Pragerskolen og skriftlighedssproget - et tjekkisk perspektiv. I T. Gedde-Dahl, K.L. Berge & S. Walton (Red.), Skriftkultur (s. 59-72). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2004
Tittel
Pragerskolen og skriftlighedssproget - et tjekkisk perspektiv
Forfatter(e)
Gammelgaard, Karen
Boktittel
Skriftkultur
Redaktør(er)
Gedde-Dahl, Trine, Berge, Kjell Lars & Walton, Stephen
Sider
59-72
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-25-5
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/10Berge-Dahl-Walton-red-Skriftkultur.pdf
Finn boka i ORIA
041192869
Sakbib pub.nr.
412
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
kommunikasjonsteori , skriving
Bibliografisk note
Nr. 10 i Skriftserien Sakprosa, utgitt ved Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo
børtnes, j.Børtnes, J. (20042004). Kultursemiotiske perspektiv på skriftkulturen. I T. Gedde-Dahl, K.L. Berge & S. Walton (Red.), Skriftkultur (s. 73-84). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2004
Tittel
Kultursemiotiske perspektiv på skriftkulturen
Forfatter(e)
Børtnes, Jostein
Boktittel
Skriftkultur
Redaktør(er)
Gedde-Dahl, Trine, Berge, Kjell Lars & Walton, Stephen
Sider
73-84
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-25-5
Finn boka i ORIA
041192869
Sakbib pub.nr.
413
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
kultursemiotikk , skriftkultur
Bibliografisk note
Nr. 10 i Skriftserien Sakprosa, utgitt ved Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo
høystad, o.Høystad, O. (20042004). Nynorskens sanselege kropp - eit kulturantropologisk perspektiv. I T. Gedde-Dahl, K.L. Berge & S. Walton (Red.), Skriftkultur (s. 85-98). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2004
Tittel
Nynorskens sanselege kropp - eit kulturantropologisk perspektiv
Forfatter(e)
Høystad, Ole
Boktittel
Skriftkultur
Redaktør(er)
Gedde-Dahl, Trine, Berge, Kjell Lars & Walton, Stephen
Sider
85-98
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-25-5
Lenke til fulltekst
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/10Berge-Dahl-Walton-red-Skriftkultur.pdf
Finn boka i ORIA
041192869
Sakbib pub.nr.
414
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
nynorsk , språkfilosofi
Bibliografisk note
Nr. 10 i Skriftserien Sakprosa, utgitt ved Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo
walton, s.Walton, S. (20042004). Sex and rock'n roll, but probably not many drugs: Nynorsk skriftkultur. I T. Gedde-Dahl, K.L. Berge & S. Walton (Red.), Skriftkultur (s. 99-110). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2004
Tittel
Sex and rock'n roll, but probably not many drugs: Nynorsk skriftkultur
Forfatter(e)
Walton, Stephen
Boktittel
Skriftkultur
Redaktør(er)
Gedde-Dahl, Trine, Berge, Kjell Lars & Walton, Stephen
Sider
99-110
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-25-5
Finn boka i ORIA
041192869
Sakbib pub.nr.
415
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , nynorsk , skriftkultur
Bibliografisk note
Nr. 10 i Skriftserien Sakprosa, utgitt ved Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo
lynghammar, v.Lynghammar, V. (20042004). Domenet for den nynorske skriftkulturen. I T. Gedde-Dahl, K.L. Berge & S. Walton (Red.), Skriftkultur (s. 111-125). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2004
Tittel
Domenet for den nynorske skriftkulturen
Forfatter(e)
Lynghammar, Vidar
Boktittel
Skriftkultur
Redaktør(er)
Gedde-Dahl, Trine, Berge, Kjell Lars & Walton, Stephen
Sider
111-125
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-25-5
Finn boka i ORIA
041192869
Sakbib pub.nr.
416
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
nynorsk , skriftkultur
Bibliografisk note
Nr. 10 i Skriftserien Sakprosa, utgitt ved Institutt for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo
berge, k.l.Berge, K.L., meyer, s.Meyer, S. & trippestad, t.a.Trippestad, T.A. (Red.). (20032003). Maktens tekster. Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
236
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
030203279
Sakbib pub.nr.
418
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Fakta og dokumentar | Massemedia | Myndighetenes sakprosa | Politikk |
Nøkkelord
argumentasjon , diskursanalyse , journalistikk , makt , retorikk
Bibliografisk note
Utgitt i serien Makt- og demokratiutredningen 1998-2003
meyer, s.Meyer, S. (20032003). Som det står skrevet. Tekst og makt: en introduksjon. I K.L. Berge, S. Meyer & T.A. Trippestad (Red.), Maktens tekster (s. 9-23). Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
Som det står skrevet. Tekst og makt: en introduksjon
Forfatter(e)
Meyer, Siri
Boktittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
9-23
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn boka i ORIA
030203279
Sakbib pub.nr.
419
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Politikk |
Nøkkelord
makt
Bibliografisk note
Bidrag hovedsakelig på norsk
berge, k.l.Berge, K.L. (20032003). Hvor er makten i teksten?. I K.L. Berge, S. Meyer & T.A. Trippestad (Red.), Maktens tekster (s. 24-41). Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
Hvor er makten i teksten?
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Boktittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
24-41
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn boka i ORIA
030203279
Sakbib pub.nr.
420
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Myndighetenes sakprosa |
Nøkkelord
makt , modelleser , tekstlingvistikk , tekstnormer
Bibliografisk note
Bidrag hovedsakelig på norsk
børdahl, a.Børdahl, A. (20032003). Maktprosa. I K.L. Berge, S. Meyer & T.A. Trippestad (Red.), Maktens tekster (s. 42-61). Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
Maktprosa
Forfatter(e)
Børdahl, Amund
Boktittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
42-61
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn boka i ORIA
030203279
Sakbib pub.nr.
421
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Massemedia | Myndighetenes sakprosa | Politikk |
Nøkkelord
demokrati , makt
Bibliografisk note
Bidrag hovedsakelig på norsk
loga, j.m.Loga, J.M. (20032003). Godhetsdiskursen. I K.L. Berge, S. Meyer & T.A. Trippestad (Red.), Maktens tekster (s. 62-81). Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
Godhetsdiskursen
Forfatter(e)
Loga, Jill Merethe
Boktittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
62-81
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn boka i ORIA
030203279
Sakbib pub.nr.
422
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
diskursanalyse , makt
Bibliografisk note
Bidrag hovedsakelig på norsk
flatseth, m.Flatseth, M. (20032003). Metaforenes makt. I K.L. Berge, S. Meyer & T.A. Trippestad (Red.), Maktens tekster (s. 82-106). Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
Metaforenes makt
Forfatter(e)
Flatseth, Merethe
Boktittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
82-106
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn boka i ORIA
030203279
Sakbib pub.nr.
423
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
makt , metaforteori
Bibliografisk note
Bidrag hovedsakelig på norsk
hasund, i.k.Hasund, I.K. (20032003). Språk og makt, liksom. I K.L. Berge, S. Meyer & T.A. Trippestad (Red.), Maktens tekster (s. 107-129). Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
Språk og makt, liksom
Forfatter(e)
Hasund, Ingrid Kristine
Boktittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
107-129
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn boka i ORIA
030203279
Sakbib pub.nr.
424
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
makt , muntlige tekster , språk , språkvitenskap
Bibliografisk note
Bidrag hovedsakelig på norsk
kjeldsen, j.Kjeldsen, J. (20032003). Magten mellem billedet og øjet. I K.L. Berge, S. Meyer & T.A. Trippestad (Red.), Maktens tekster (s. 130-157). Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
Magten mellem billedet og øjet
Forfatter(e)
Kjeldsen, Jens
Boktittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
130-157
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn boka i ORIA
030203279
Sakbib pub.nr.
425
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
makt , retorikk , tv og film , visuell retorikk
Bibliografisk note
Bidrag hovedsakelig på norsk
kock, c.Kock, C. (20032003). Magtkamp eller statskunst: Politisk kommunikation på mediernes præmisser. I K.L. Berge, S. Meyer & T.A. Trippestad (Red.), Maktens tekster (s. 158-181). Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
Magtkamp eller statskunst: Politisk kommunikation på mediernes præmisser
Forfatter(e)
Kock, Christian
Boktittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
158-181
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn boka i ORIA
030203279
Sakbib pub.nr.
426
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia | Politikk |
Nøkkelord
makt , retorikk
Bibliografisk note
Bidrag hovedsakelig på norsk
hornmoen, h.Hornmoen, H. (20032003). "Forskningen har vist": Roller og maktrelasjoner i forskningsjournalistikk. I K.L. Berge, S. Meyer & T.A. Trippestad (Red.), Maktens tekster (s. 182-199). Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
"Forskningen har vist": Roller og maktrelasjoner i forskningsjournalistikk
Forfatter(e)
Hornmoen, Harald
Boktittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
182-199
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn boka i ORIA
030203279
Sakbib pub.nr.
427
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forskningsformidling , journaler , journalistikk , makt
Bibliografisk note
Bidrag hovedsakelig på norsk
gjerstad, m.Gjerstad, M. (20032003). Samfunnsvitenskapenes tekstmakt. I K.L. Berge, S. Meyer & T.A. Trippestad (Red.), Maktens tekster (s. 200-219). Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
Samfunnsvitenskapenes tekstmakt
Forfatter(e)
Gjerstad, Magne
Boktittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
200-219
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn boka i ORIA
030203279
Sakbib pub.nr.
428
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
makt , samfunnsvitenskap , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
Bidrag hovedsakelig på norsk
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (20032003). Steiner for brød: Hvordan forvalter vitenskaperne sitt kulturelle mandat?. I K.L. Berge, S. Meyer & T.A. Trippestad (Red.), Maktens tekster (s. 220-233). Oslo: Gyldendal akademisk.
x
År
2003
Tittel
Steiner for brød: Hvordan forvalter vitenskaperne sitt kulturelle mandat?
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Boktittel
Maktens tekster
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Meyer, Siri & Trippestad, Tom Are
Sider
220-233
Forlag
Gyldendal akademisk
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-30735-0
Finn boka i ORIA
030203279
Sakbib pub.nr.
429
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
historie , makt , populærvitenskap , retorikk , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
Bidrag hovedsakelig på norsk
rastier, f.Rastier, F. & fløttum, k.Fløttum, K. (Red.). (20032003). Academic discourse: multidisciplinary approaches. Oslo: Novus Press.
x
År
2003
Tittel
Academic discourse: multidisciplinary approaches
Redaktør(er)
Rastier, François & Fløttum, Kjersti
Sider
222
Forlag
Novus Press
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-366-2
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
031215599
Sakbib pub.nr.
430
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
akademisk skriving , forskningsformidling
berge, k.l.Berge, K.L. (20032003). The scientific text genres as sosial actions: text theoretical reflections on the relations between context and text in scientific writing. I F. Rastier & K. Fløttum (Red.), Academic discourse: multidisciplinary approaches (s. 141-157). Oslo: Novus Press.
x
År
2003
Tittel
The scientific text genres as sosial actions: text theoretical reflections on the relations between context and text in scientific writing
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Boktittel
Academic discourse: multidisciplinary approaches
Redaktør(er)
Rastier, François & Fløttum, Kjersti
Sider
141-157
Forlag
Novus Press
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-366-2
Finn boka i ORIA
031215599
Sakbib pub.nr.
431
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
akademisk skriving , sjanger , tekstlingvistikk
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (20032003). Model Readers and other textual strategies in Norwegian historian Professor Finn Olstads paper New perspectives on the rise and fall of the working class (2000). I F. Rastier & K. Fløttum (Red.), Academic discourse: multidisciplinary approaches (s. 158-180). Oslo: Novus Press.
x
År
2003
Tittel
Model Readers and other textual strategies in Norwegian historian Professor Finn Olstads paper New perspectives on the rise and fall of the working class (2000)
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Boktittel
Academic discourse: multidisciplinary approaches
Redaktør(er)
Rastier, François & Fløttum, Kjersti
Sider
158-180
Forlag
Novus Press
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-366-2
Finn boka i ORIA
031215599
Sakbib pub.nr.
432
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
flerstemmighet , forskningsformidling , historie , modelleser , vitenskapsretorikk
knain, e.Knain, E. & flyum, k.h.Flyum, K.H. (20032003). Genre as a resource for science education: The history of the development of the experimental report. I F. Rastier & K. Fløttum (Red.), Academic discourse: multidisciplinary approaches (s. ""). Oslo: Novus Press.
x
År
2003
Tittel
Genre as a resource for science education: The history of the development of the experimental report
Forfatter(e)
Knain, Erik & Flyum, Karl Henrik
Boktittel
Academic discourse: multidisciplinary approaches
Redaktør(er)
Rastier, François & Fløttum, Kjersti
Sider
""
Forlag
Novus Press
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-366-2
Finn boka i ORIA
031215599
Sakbib pub.nr.
433
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , sjanger , vitenskapsretorikk
utaker, a.Utaker, A. (20032003). How to use history to analyse scientific discourses. I F. Rastier & K. Fløttum (Red.), Academic discourse: multidisciplinary approaches (s. 209-219). Oslo: Novus Press.
x
År
2003
Tittel
How to use history to analyse scientific discourses
Forfatter(e)
Utaker, Arild
Boktittel
Academic discourse: multidisciplinary approaches
Redaktør(er)
Rastier, François & Fløttum, Kjersti
Sider
209-219
Forlag
Novus Press
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-366-2
Finn boka i ORIA
031215599
Sakbib pub.nr.
435
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
vitenskapsretorikk
fløttum, k.Fløttum, K. (20032003). Bibliographical references and polyphony in research articles. I F. Rastier & K. Fløttum (Red.), Academic discourse: multidisciplinary approaches (s. 97-119). Oslo: Novus Press.
x
År
2003
Tittel
Bibliographical references and polyphony in research articles
Forfatter(e)
Fløttum, Kjersti
Boktittel
Academic discourse: multidisciplinary approaches
Redaktør(er)
Rastier, François & Fløttum, Kjersti
Sider
97-119
Forlag
Novus Press
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-366-2
Finn boka i ORIA
031215599
Sakbib pub.nr.
436
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
flerstemmighet , vitenskapsretorikk
dahl, t.Dahl, T. (20032003). Metadiscourse in research articles. I F. Rastier & K. Fløttum (Red.), Academic discourse: multidisciplinary approaches (s. 120-138). Oslo: Novus Press.
x
År
2003
Tittel
Metadiscourse in research articles
Forfatter(e)
Dahl, Trine
Boktittel
Academic discourse: multidisciplinary approaches
Redaktør(er)
Rastier, François & Fløttum, Kjersti
Sider
120-138
Forlag
Novus Press
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-366-2
Finn boka i ORIA
031215599
Sakbib pub.nr.
437
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
tekstlingvistikk , vitenskapsretorikk
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (Red.). (19991999). Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk. Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
188
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/77644b33bdc13328b39ddfdec97ed8f6#&struct=DIV192
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
990854892
Sakbib pub.nr.
439
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , sjanger
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19991999). Læreboken, læreren, lærebokteksten. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 9-41). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Læreboken, læreren, lærebokteksten
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
9-41
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/77644b33bdc13328b39ddfdec97ed8f6#&struct=DIV8
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
440
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19991999). Lærebokgodkjenningen, Lærebokanmeldelsen, Lærebokfremtiden, Lærebokforskning, Læreboklitteratur : En selektiv bibliografi. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 129-171). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Lærebokgodkjenningen, Lærebokanmeldelsen, Lærebokfremtiden, Lærebokforskning, Læreboklitteratur : En selektiv bibliografi
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
129-171
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/77644b33bdc13328b39ddfdec97ed8f6#&struct=DIV128
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
441
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage | Offentligheten | Litteraturkritikk | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
bibliografi , læremidler , litteratur
michaelsen, e.Michaelsen, E. (19991999). Elever vurderer lærebøker. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 43-48). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Elever vurderer lærebøker
Forfatter(e)
Michaelsen, Eva
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
43-48
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/77644b33bdc13328b39ddfdec97ed8f6#&struct=DIV42
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
442
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
michaelsen, e.Michaelsen, E. (19991999). "Hvordan skal vi rekke alt?". I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 49-53). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
"Hvordan skal vi rekke alt?"
Forfatter(e)
Michaelsen, Eva
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
49-53
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
443
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
falck-ytter, c.Falck-Ytter, C. (19991999). Læreboka - en lærer i samspill med den virkelige lærer. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 54-60). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Læreboka - en lærer i samspill med den virkelige lærer
Forfatter(e)
Falck-Ytter, Cecilie
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
54-60
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/77644b33bdc13328b39ddfdec97ed8f6#&struct=DIV54
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
444
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
püsche-üsen, j.Paasche-Aasen, J. (19991999). Grafisk design gjør en god bok bedre. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 61-68). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Grafisk design gjør en god bok bedre
Forfatter(e)
Paasche-Aasen, Junn
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
61-68
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
445
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
turmo, a.Turmo, A. (19991999). "Du er et dyr!" Om ideologier i lærebøker. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 69-77). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
"Du er et dyr!" Om ideologier i lærebøker
Forfatter(e)
Turmo, Are
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
69-77
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/77644b33bdc13328b39ddfdec97ed8f6#&struct=DIV68
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
446
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
ideologi , læremidler
herbjørnsen, o.Herbjørnsen, O. (19991999). Matematikkbøker og andre lærebøker. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 78-87). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Matematikkbøker og andre lærebøker
Forfatter(e)
Herbjørnsen, Olga
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
78-87
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/77644b33bdc13328b39ddfdec97ed8f6#&struct=DIV78
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
447
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , matematikk , naturfag/naturvitenskap
michaelsen, e.Michaelsen, E. (19991999). Når lærebøker skal fortelle : Fiksjonsinnslag og narrative trekk i læreboktekster. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 88-96). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Når lærebøker skal fortelle : Fiksjonsinnslag og narrative trekk i læreboktekster
Forfatter(e)
Michaelsen, Eva
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
88-96
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/77644b33bdc13328b39ddfdec97ed8f6#&struct=DIV88
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
448
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , narrativer
berg, t.Berg, T. (19991999). Framstillingsformen i lærebøker - fagorientert eller elevorientert?. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 97-106). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Framstillingsformen i lærebøker - fagorientert eller elevorientert?
Forfatter(e)
Berg, Tove
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
97-106
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/77644b33bdc13328b39ddfdec97ed8f6#&struct=DIV96
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
449
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , yrkesfag
sæbø, a.b.Sæbø, A.B. (19991999). Trengs det lærebøker i kunstfag?. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 107-111). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Trengs det lærebøker i kunstfag?
Forfatter(e)
Sæbø, Aud Berggraf
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
107-111
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/77644b33bdc13328b39ddfdec97ed8f6#&struct=DIV106
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
450
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
kunst , læremidler
takle, t.Takle, T. (19991999). Fra visjon til vott - historien bak en lærerveiledning. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 112-116). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Fra visjon til vott - historien bak en lærerveiledning
Forfatter(e)
Takle, Tone
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
112-116
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
451
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19991999). Oppgaver - en lærebok for seg. I E.B. Johnsen (Red.), Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk (s. 121-128). Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
Oppgaver - en lærebok for seg
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Boktittel
Lærebokkunnskap: innføring i sjanger og bruk
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
121-128
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3821-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/77644b33bdc13328b39ddfdec97ed8f6#&struct=DIV120
Finn boka i ORIA
990854892
Sakbib pub.nr.
452
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
berge, k.l.Berge, K.L., torvatn, a.c.Torvatn, A.C. & solheim, r.Solheim, R. (19981998). Studier av lærebøkene i skolekonteksten: elevenes opplevelse av ordningen, leseferdigheter og holdninger. Trondheim: Senter for etterutdanning, Allforsk..
x
År
1998
Tittel
Studier av lærebøkene i skolekonteksten: elevenes opplevelse av ordningen, leseferdigheter og holdninger
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars, Torvatn, Anne Charlotte & Solheim, Randi
Sider
XII, 424
Forlag
Senter for etterutdanning, Allforsk.
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7730-017-4
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
981140017
Sakbib pub.nr.
453
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
Bibliografisk note
Rapport nr 7
bull, f.Bull, F. (19491949). Nordahl Rolfsen: 1848 - 12. juni - 1948. Oslo: [Gyldendal].
x
År
1949
Tittel
Nordahl Rolfsen: 1848 - 12. juni - 1948
Forfatter(e)
Bull, Francis
Sider
16
Forlag
[Gyldendal]
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
931660068
Sakbib pub.nr.
1001
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
forfatterskap , læremidler
Bibliografisk note
Katalogisert etter omslag
hagemann, s.Hagemann, S. (19651965). Barnelitteratur i Norge inntil 1850. Oslo: Aschehoug.
x
År
1965
Tittel
Barnelitteratur i Norge inntil 1850
Forfatter(e)
Hagemann, Sonja
Sider
350 , pl.
Forlag
Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-03-09454-6
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
87306853x
Sakbib pub.nr.
456
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
barnelitteratur , litteratur , litteraturhistorie , skjønnlitteratur
dahl, h.f.Dahl, H.F. & klausen, a.m.Klausen, A.M. (Red.). (1982-19841982-1984). Det Moderne Norge. Oslo: Gyldendal.
x
År
1982-1984
Tittel
Det Moderne Norge
Redaktør(er)
Dahl, Hans Fredrik & Klausen, Arne Martin
Sider
7 b.
Forlag
Gyldendal
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-13032-9
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
821156101
Sakbib pub.nr.
457
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen |
Nøkkelord
samfunnsvitenskap
tveterüs, h.l.Tveterås, H.L. (19841984). I pakt med tiden : Cappelen gjennom 150 år : 1829-1979. I H.F. Dahl & A.M. Klausen (Red.), Det Moderne Norge. Oslo: Gyldendal.
x
År
1984
Tittel
I pakt med tiden : Cappelen gjennom 150 år : 1829-1979
Forfatter(e)
Tveterås, Harald L.
Boktittel
Det Moderne Norge
Redaktør(er)
Dahl, Hans Fredrik & Klausen, Arne Martin
Forlag
Gyldendal
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-13032-9
Finn boka i ORIA
821156101
Sakbib pub.nr.
458
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen |
Nøkkelord
forlagsbransjen
nordahl, h.Nordahl, H. & guttu, t.Guttu, T. (Red.). (19961996). Retorikk: åtte seminarforedrag 1995. Bergen: Bergens riksmålsforening.
x
År
1996
Tittel
Retorikk: åtte seminarforedrag 1995
Redaktør(er)
Nordahl, Helge & Guttu, Tor
Sider
184
Forlag
Bergens riksmålsforening
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7128-239-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
96216481x
Sakbib pub.nr.
460
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
retorikk
Bibliografisk note
Bidrag på bokmål, riksmål og nynorsk. "Seminaret var det femte novemberseminar ("Gabelshus-seminar") i regi av Bergens riksmålsforening og Det norske akademi" - fra forordet, av redaktør Tor Guttu
grepstad, o.Grepstad, O. (19961996). Den norske EU-debattens retorikk. I H. Nordahl & T. Guttu (Red.), Retorikk: åtte seminarforedrag 1995. Bergen: Bergens riksmålsforening.
x
År
1996
Tittel
Den norske EU-debattens retorikk
Forfatter(e)
Grepstad, Ottar
Boktittel
Retorikk: åtte seminarforedrag 1995
Redaktør(er)
Nordahl, Helge & Guttu, Tor
Forlag
Bergens riksmålsforening
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7128-239-5
Finn boka i ORIA
96216481x
Sakbib pub.nr.
461
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Offentlig mening, debatt | Politikk |
Nøkkelord
EU , retorikk
Bibliografisk note
Bidrag på bokmål, riksmål og nynorsk
heggelund, k.Heggelund, K., vold, h.Vold, H. & skjønsberg, s.Skjønsberg, S. (Red.). (1980-19811980-1981). Forfatternes litteraturhistorie. Oslo: Gyldendal.
x
År
1980-1981
Tittel
Forfatternes litteraturhistorie
Redaktør(er)
Heggelund, Kjell, Vold, Helge & Skjønsberg, Simen
Sider
4 b.
Forlag
Gyldendal
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-12383-7
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
801151821
Sakbib pub.nr.
462
Publikasjonstype
Bok
Nøkkelord
historie , litteratur , litteraturhistorie
Bibliografisk note
Har bibliografi.
bull-hansen, h.Bull-Hansen, H. (19811981). I arbeidets eventyrland: Nordahl Rolfsen (1848-1928) : Lesebokredaktør, forfatter, pedagog. I K. Heggelund, H. Vold & S. Skjønsberg (Red.), Forfatternes litteraturhistorie. Oslo: Gyldendal.
x
År
1981
Tittel
I arbeidets eventyrland: Nordahl Rolfsen (1848-1928) : Lesebokredaktør, forfatter, pedagog
Forfatter(e)
Bull-Hansen, Haakon
Boktittel
Forfatternes litteraturhistorie
Redaktør(er)
Heggelund, Kjell, Vold, Helge & Skjønsberg, Simen
Forlag
Gyldendal
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-12383-7
Finn boka i ORIA
801151821
Sakbib pub.nr.
463
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
forfatterskap , læremidler
Bibliografisk note
Har bibliografi.
ericsson, k.Ericsson, K. (19811981). Eilert Sundt - oppdagelsesreisende på folkedypet. I K. Heggelund, H. Vold & S. Skjønsberg (Red.), Forfatternes litteraturhistorie (s. Bind 1). Oslo: Gyldendal.
x
År
1981
Tittel
Eilert Sundt - oppdagelsesreisende på folkedypet
Forfatter(e)
Ericsson, Kjersti
Boktittel
Forfatternes litteraturhistorie
Redaktør(er)
Heggelund, Kjell, Vold, Helge & Skjønsberg, Simen
Sider
Bind 1
Forlag
Gyldendal
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-12383-7
Finn boka i ORIA
801151821
Sakbib pub.nr.
464
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forfatterskap , sosiologi
Bibliografisk note
Har bibliografi.
pollan, b.Pollan, B. (19811981). Charles Kent: En glemt forfatter. I K. Heggelund, H. Vold & S. Skjønsberg (Red.), Forfatternes litteraturhistorie. Oslo: Gyldendal.
x
År
1981
Tittel
Charles Kent: En glemt forfatter
Forfatter(e)
Pollan, Brita
Boktittel
Forfatternes litteraturhistorie
Redaktør(er)
Heggelund, Kjell, Vold, Helge & Skjønsberg, Simen
Forlag
Gyldendal
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-12383-7
Finn boka i ORIA
801151821
Sakbib pub.nr.
465
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Har bibliografi.
grepstad, o.Grepstad, O. (19821982). Einar Øklands landhandel i litterære artiklar. I O. Grepstad (Red.), Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon (s. ""). Oslo: Samlaget.
x
År
1982
Tittel
Einar Øklands landhandel i litterære artiklar
Forfatter(e)
Grepstad, Ottar
Boktittel
Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon
Redaktør(er)
Grepstad, Ottar
Sider
""
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2153-5
Finn boka i ORIA
834000776
Sakbib pub.nr.
466
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Har bibliografi.
grepstad, o.Grepstad, O. (19821982). Hovednerven i vort talent er indignation: Om det radikale bruksessayet i mellomkrigstida. I O. Grepstad (Red.), Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon (s. ""). Oslo: Samlaget.
x
År
1982
Tittel
Hovednerven i vort talent er indignation: Om det radikale bruksessayet i mellomkrigstida
Forfatter(e)
Grepstad, Ottar
Boktittel
Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon
Redaktør(er)
Grepstad, Ottar
Sider
""
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2153-5
Finn boka i ORIA
834000776
Sakbib pub.nr.
467
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
krig , mellomkrigstid
Bibliografisk note
Har bibliografi.
nicolaysen, b.k.Nicolaysen, B.K. (19821982). Forbruk og estetikk : eller: Om kva som hender i teksten når Garborg er kjøkemeister. I O. Grepstad (Red.), Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon (s. ""). Oslo: Samlaget.
x
År
1982
Tittel
Forbruk og estetikk : eller: Om kva som hender i teksten når Garborg er kjøkemeister
Forfatter(e)
Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik
Boktittel
Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon
Redaktør(er)
Grepstad, Ottar
Sider
""
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2153-5
Finn boka i ORIA
834000776
Sakbib pub.nr.
468
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Har bibliografi.
orseth, d.Orseth, D. (19821982). Kulturspegel mot bygdenorge og briller mot trangsyn : Bygderadikalaren Tor Jonsson og kulturradikalaren Helge Krog. I O. Grepstad (Red.), Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon (s. ""). Oslo: Samlaget.
x
År
1982
Tittel
Kulturspegel mot bygdenorge og briller mot trangsyn : Bygderadikalaren Tor Jonsson og kulturradikalaren Helge Krog
Forfatter(e)
Orseth, Dag
Boktittel
Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon
Redaktør(er)
Grepstad, Ottar
Sider
""
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2153-5
Finn boka i ORIA
834000776
Sakbib pub.nr.
469
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Har bibliografi.
severud, j.Severud, J. (19821982). Kunst- og språksyn i Kristoffer Uppdals essayistikk. I O. Grepstad (Red.), Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon (s. ""). Oslo: Samlaget.
x
År
1982
Tittel
Kunst- og språksyn i Kristoffer Uppdals essayistikk
Forfatter(e)
Severud, Jon
Boktittel
Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon
Redaktør(er)
Grepstad, Ottar
Sider
""
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2153-5
Finn boka i ORIA
834000776
Sakbib pub.nr.
470
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
essayistikk , forfatterskap , språk
Bibliografisk note
Har bibliografi.
severud, j.Severud, J. (19821982). Gå hem å vogue! : En situasjonsrapport om den smilende gullpenn i norsk offentlighet. I O. Grepstad (Red.), Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon (s. ""). Oslo: Samlaget.
x
År
1982
Tittel
Gå hem å vogue! : En situasjonsrapport om den smilende gullpenn i norsk offentlighet
Forfatter(e)
Severud, Jon
Boktittel
Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon
Redaktør(er)
Grepstad, Ottar
Sider
""
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2153-5
Finn boka i ORIA
834000776
Sakbib pub.nr.
471
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
forfatterskap , offentlighet
Bibliografisk note
Har bibliografi.
sælensminde, s.Sælensminde, S. (19821982). Apologi for Aksel Sandemose. I O. Grepstad (Red.), Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon (s. ""). Oslo: Samlaget.
x
År
1982
Tittel
Apologi for Aksel Sandemose
Forfatter(e)
Sælensminde, Svein
Boktittel
Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon
Redaktør(er)
Grepstad, Ottar
Sider
""
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2153-5
Finn boka i ORIA
834000776
Sakbib pub.nr.
472
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Har bibliografi.
time, s.Time, S. (19821982). Borgaren og satyren - moment i eit bilde av Vinje som essayist i Dølen. I O. Grepstad (Red.), Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon (s. ""). Oslo: Samlaget.
x
År
1982
Tittel
Borgaren og satyren - moment i eit bilde av Vinje som essayist i Dølen
Forfatter(e)
Time, Sveinung
Boktittel
Essayet i Norge: fjorten riss av ein tradisjon
Redaktør(er)
Grepstad, Ottar
Sider
""
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2153-5
Finn boka i ORIA
834000776
Sakbib pub.nr.
473
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
forfatterskap
Bibliografisk note
Har bibliografi.
norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, (Red.). (19921992). Kritisk lys på fagbokkritikken. Oslo: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
1992
Tittel
Kritisk lys på fagbokkritikken
Redaktør(er)
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Sider
128
Forlag
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90801-06-8
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
922347395
Sakbib pub.nr.
474
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Litteraturkritikk | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
lærebokkritikk
Bibliografisk note
Rapport fra seminar arrangert av Norsk litteraturkritikerlag og NFF, Leangkollen, Asker 18.-20. september 1992. Omslagstittel: Under all kritikk.
grepstad, o.Grepstad, O. (19921992). Fagboka i forlaga - forlaga i fagbokkritikken. I Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (Red.), Kritisk lys på fagbokkritikken: rapport fra seminar arrangert av Norsk litteraturkritikerlag og NFF, Leangkollen, Asker 18.-20. september 1992 (s. ""). Oslo: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
1992
Tittel
Fagboka i forlaga - forlaga i fagbokkritikken
Forfatter(e)
Grepstad, Ottar
Boktittel
Kritisk lys på fagbokkritikken: rapport fra seminar arrangert av Norsk litteraturkritikerlag og NFF, Leangkollen, Asker 18.-20. september 1992
Redaktør(er)
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Sider
""
Forlag
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90801-06-8
Finn boka i ORIA
922347395
Sakbib pub.nr.
475
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Litteraturkritikk |
Nøkkelord
forlagsbransjen
Bibliografisk note
Omslagstittel: Under all kritikk
kjetland, t.Kjetland, T. (19921992). Faglitteraturen i pressa. I Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (Red.), Kritisk lys på fagbokkritikken: rapport fra seminar arrangert av Norsk litteraturkritikerlag og NFF, Leangkollen, Asker 18.-20. september 1992 (s. ""). Oslo: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
1992
Tittel
Faglitteraturen i pressa
Forfatter(e)
Kjetland, Turid
Boktittel
Kritisk lys på fagbokkritikken: rapport fra seminar arrangert av Norsk litteraturkritikerlag og NFF, Leangkollen, Asker 18.-20. september 1992
Redaktør(er)
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Sider
""
Forlag
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90801-06-8
Finn boka i ORIA
922347395
Sakbib pub.nr.
476
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Litteraturkritikk | Massemedia |
Nøkkelord
aviser , litteratur
Bibliografisk note
Omslagstittel: Under all kritikk
eriksen, t.b.Eriksen, T.B. (19951995). Norskfaget i idéhistorisk perspektiv. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 256-260). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Norskfaget i idéhistorisk perspektiv
Forfatter(e)
Eriksen, Trond Berg
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
256-260
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
477
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
filologi , læremidler , norskfaget
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
üslestad, p.Aaslestad, P. (19951995). Den psykiatriske sykejournalen : Noen genrebetraktninger, med glimt fra Knut Hamsuns Vindern-opphold 1945. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 11-22). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Den psykiatriske sykejournalen : Noen genrebetraktninger, med glimt fra Knut Hamsuns Vindern-opphold 1945
Forfatter(e)
Aaslestad, Petter
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
11-22
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
100588093
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
478
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
journaler , medisin og helse , psykiatri , sjanger
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
gilje, k.b.Gilje, K.B. (19951995). "Hæng barnemorderskene" : En analyse av Knut Hamsuns sakprosa og fiksjonsprosa i "barnemorddebatten" og Markens Grøde. Presentasjon av en hovedoppgave. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 42-56). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
"Hæng barnemorderskene" : En analyse av Knut Hamsuns sakprosa og fiksjonsprosa i "barnemorddebatten" og Markens Grøde. Presentasjon av en hovedoppgave
Forfatter(e)
Gilje, Karianne Bjellås
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
42-56
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
100589057
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
479
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
Sakprosa , forfatterskap
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
lie, s.Lie, S. (19951995). Uten din pust på mine ord blir det ingen mimosa. Fagtekstens retorikk.. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 173-186). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Uten din pust på mine ord blir det ingen mimosa. Fagtekstens retorikk.
Forfatter(e)
Lie, Sissel
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
173-186
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/47d4f357399933ddd5309ea398e15b53#&struct=DIV172
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
480
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
retorikk , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
gimnes, s.Gimnes, S. (19951995). Frå den andre sida: Knut Hamsuns På gjengrodde stier. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 23-41). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Frå den andre sida: Knut Hamsuns På gjengrodde stier
Forfatter(e)
Gimnes, Steinar
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
23-41
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
100588905
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
481
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
biografier , forfatterskap
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
grepstad, o.Grepstad, O. (19951995). Teori og empiri om den biografiske framstillinga. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 57-78). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Teori og empiri om den biografiske framstillinga
Forfatter(e)
Grepstad, Ottar
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
57-78
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
482
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
akademisk skriving , biografier , forskningsformidling
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19951995). Hvem skriver fellesteksten? : Forfatterskap som utgangspunkt for lærebokstudier. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 79-91). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Hvem skriver fellesteksten? : Forfatterskap som utgangspunkt for lærebokstudier
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
79-91
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/47d4f357399933ddd5309ea398e15b53#&struct=DIV78
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
483
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
forfatterskap , læremidler
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
henriksen, t.Henriksen, T. (19951995). Den gang Norge eksporterte sine lærebøker i fremmedspråk : Språkpedagogikk og lærebøker for hundre år siden. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 109-130). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Den gang Norge eksporterte sine lærebøker i fremmedspråk : Språkpedagogikk og lærebøker for hundre år siden
Forfatter(e)
Henriksen, Turid
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
109-130
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/47d4f357399933ddd5309ea398e15b53#&struct=DIV108
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
484
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , språk
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
askeland, n.Askeland, N. (19951995). Forteljinga og det poetiske i lærebøkene. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 131-150). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Forteljinga og det poetiske i lærebøkene
Forfatter(e)
Askeland, Norunn
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
131-150
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/47d4f357399933ddd5309ea398e15b53#&struct=DIV130
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
485
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
hertzberg, f.Hertzberg, F. (19951995). Uttalte og uuttalte normer for vitenskapelig skriving. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 187-208). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Uttalte og uuttalte normer for vitenskapelig skriving
Forfatter(e)
Hertzberg, Frøydis
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
187-208
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
486
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
akademisk skriving , skriving , tekstnormer , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
eek, Ø.Eek, Ø. (19951995). Dinosauren og den nasjonale hukommelse: Litt om det norske konversasjonsleksikonet. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 209-221). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Dinosauren og den nasjonale hukommelse: Litt om det norske konversasjonsleksikonet
Forfatter(e)
Eek, Øystein
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
209-221
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
487
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
oppslagsverk
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
notaker, h.Notaker, H. (19951995). Kokebokas nasjonale gjennombrudd : De første norske kokebøkene 1831-1846. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 222-232). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Kokebokas nasjonale gjennombrudd : De første norske kokebøkene 1831-1846
Forfatter(e)
Notaker, Henry
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
222-232
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
488
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fritid og underholdning |
Nøkkelord
håndbøker , kokebøker
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
egeland, m.Egeland, M. (19951995). Historien om "brødvarene": Universitetsforlagets fremvekst. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 233-242). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
Historien om "brødvarene": Universitetsforlagets fremvekst
Forfatter(e)
Egeland, Marianne
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
233-242
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
489
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forlagsbransjen , forlagshistorie , historie
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
solberg, p.Solberg, P. (19951995). "Morsmaalet og folket er uskiljande" : Et kapittel i Matias Skards pedagogikk. I E.B. Johnsen (Red.), Virkelighetens forvaltere (s. 243-255). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1995
Tittel
"Morsmaalet og folket er uskiljande" : Et kapittel i Matias Skards pedagogikk
Forfatter(e)
Solberg, Per
Boktittel
Virkelighetens forvaltere
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
243-255
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22687-5
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/47d4f357399933ddd5309ea398e15b53#&struct=DIV242
Finn boka i ORIA
952075024
Sakbib pub.nr.
490
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
forfatterskap , læremidler , nynorsk
Bibliografisk note
Årbok nr.1, forskningsprosjektet Norsk sakprosa (I)
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (Red.). (19961996). Forbildets forbilder. Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
265
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
962370940
Sakbib pub.nr.
491
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Tidsskrifter og fagpresse |
Nøkkelord
historie , læremidler , medisin og helse , vitenskapsretorikk
sivertsen, g.Sivertsen, G. (19961996). "Publish in a prestigious journal or perish" : Publisering i norsk naturvitenskap og medisin. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 101-116). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
"Publish in a prestigious journal or perish" : Publisering i norsk naturvitenskap og medisin
Forfatter(e)
Sivertsen, Gunnar
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
101-116
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV100
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
492
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
journaler , medisin og helse , naturfag/naturvitenskap
stubhaug, a.Stubhaug, A. (19961996). Lesevanar og skrivestil. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 11-50). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Lesevanar og skrivestil
Forfatter(e)
Stubhaug, Arild
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
11-50
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV10
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
493
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning
wandrup, f.Wandrup, F. (19961996). Nådeløse menn. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 51-69). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Nådeløse menn
Forfatter(e)
Wandrup, Fredrik
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
51-69
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV50
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
494
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
biografier , forfatterskap
næss, a.Næss, A. (19961996). Mellom Franklin og London : Mann, hund og prosastil i Roald Amundsens Sydpolen. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 70-87). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Mellom Franklin og London : Mann, hund og prosastil i Roald Amundsens Sydpolen
Forfatter(e)
Næss, Atle
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
70-87
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV70
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
495
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , reiseskildringer/reisebeskrivelser , stilistikk
kjeldstadli, k.Kjeldstadli, K. (19961996). Hvordan blir erfaringene mine bearbeidd når jeg skriver? : Om personlige skriftlige dokumenter som kilde. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 88-100). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Hvordan blir erfaringene mine bearbeidd når jeg skriver? : Om personlige skriftlige dokumenter som kilde
Forfatter(e)
Kjeldstadli, Knut
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
88-100
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV88
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
496
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet |
Nøkkelord
forfatterskap
hydle, i.Hydle, I. (19961996). Tradisjon og funksjonalitet i medisinsk språk. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 117-134). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Tradisjon og funksjonalitet i medisinsk språk
Forfatter(e)
Hydle, Ida
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
117-134
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV116
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
497
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
medisin og helse , språk , språkvitenskap
thorkildsen, Å.Thorkildsen, Å. (19961996). Det ordene visste. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 135-145). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Det ordene visste
Forfatter(e)
Thorkildsen, Åsmund
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
135-145
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV134
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
498
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
skriving
flyum, k.h.Flyum, K.H. (19961996). Når litteraturvitenskapen møter vitenskapslitteraturen : En introduksjon til amerikanske studier av naturvitenskapenes litteratur. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 146-168). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Når litteraturvitenskapen møter vitenskapslitteraturen : En introduksjon til amerikanske studier av naturvitenskapenes litteratur
Forfatter(e)
Flyum, Karl Henrik
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
146-168
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV146
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
499
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
litteratur , litteraturvitenskap , naturfag/naturvitenskap , vitenskapsretorikk
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19961996). Hvem bestemmer over læreboken? : En innledning, to forellinger, tre dialoger og fire oppgaver. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 169-182). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Hvem bestemmer over læreboken? : En innledning, to forellinger, tre dialoger og fire oppgaver
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
169-182
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV168
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
500
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
falck-ytter, c.Falck-Ytter, C. (19961996). Sakprosa, lærebøkene og barna - opplæring etter tilfeldighetens lover? : Om sjangerundervisning og skriveopplæring i dagens lærebøker i norsk for mellomtrinnet. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 183-198). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Sakprosa, lærebøkene og barna - opplæring etter tilfeldighetens lover? : Om sjangerundervisning og skriveopplæring i dagens lærebøker i norsk for mellomtrinnet
Forfatter(e)
Falck-Ytter, Cecilie
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
183-198
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV182
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
501
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
Sakprosa , barn og ungdom , læremidler , norskfaget , sjanger , skriveopplæring
torvatn, a.c.Torvatn, A.C. (19961996). "Jeg har ikke problemer med nynorsken, men jeg vil helst slippe" : Om en skoleklasses oppfattelse av innholdet i en fellesspråklig lærebok. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 199-218). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
"Jeg har ikke problemer med nynorsken, men jeg vil helst slippe" : Om en skoleklasses oppfattelse av innholdet i en fellesspråklig lærebok
Forfatter(e)
Torvatn, Anne Charlotte
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
199-218
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV198
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
502
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , nynorsk , språk
tønnesson, s.Tønnesson, S. (19961996). Å pedagogisere verdenshistorie. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 219-240). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Å pedagogisere verdenshistorie
Forfatter(e)
Tønnesson, Stein
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
219-240
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV218
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
503
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forskningsformidling , historiografi
figueiredo, i.Figueiredo, I. (19961996). Historie og moral. Okkupasjonsundervisningen i skolen. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 241-254). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Historie og moral. Okkupasjonsundervisningen i skolen
Forfatter(e)
Figueiredo, Ivo de
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
241-254
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV240
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
504
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
andre verdenskrig , etikk/moral , historie
eriksen, t.b.Eriksen, T.B. (19961996). Norsk Sakprosa - strategi og erfaringer. I E.B. Johnsen (Red.), Forbildets forbilder (s. 259-264). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1996
Tittel
Norsk Sakprosa - strategi og erfaringer
Forfatter(e)
Eriksen, Trond Berg
Boktittel
Forbildets forbilder
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
259-264
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22780-4
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/e984f448b9483307b911aa1288cd4808#&struct=DIV258
Finn boka i ORIA
962370940
Sakbib pub.nr.
505
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
Sakprosa , kulturpolitikk
Bibliografisk note
Årbok nr. 2, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
ledin, p.Ledin, P. (19971997). Många av sakprosans skatter funna. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn (s. 11-27). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Många av sakprosans skatter funna
Forfatter(e)
Ledin, Per
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
11-27
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV10
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
507
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
Sakprosa , sakprosadefinisjoner
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
grepstad, o.Grepstad, O. (19971997). Nøklar til skattkammeret. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn (s. 28-42). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Nøklar til skattkammeret
Forfatter(e)
Grepstad, Ottar
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
28-42
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV28
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
508
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
sakprosateori
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
bjørge, j.Bjørge, J., sørlie, e.Sørlie, E. & torvik, i.Torvik, I. (1964- .1964- .). Innsikt og utsyn: norsk sakprosa. Oslo: Fabritius.
x
År
1964- .
Tittel
Innsikt og utsyn: norsk sakprosa
Forfatter(e)
Bjørge, Johan, Sørlie, Einar & Torvik, Ingvald
Sider
b.
Forlag
Fabritius
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
951646915
Sakbib pub.nr.
911
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
Sakprosa , sakprosahistorie
skjønsberg, k.Skjønsberg, K. (19971997). Fra Kongespeilet via Robinson Crusoe til Sofies verden. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn (s. 77-91). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Fra Kongespeilet via Robinson Crusoe til Sofies verden
Forfatter(e)
Skjønsberg, Kari
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
77-91
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV76
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
510
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
barn og ungdom , filosofi
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
veum, a.Veum, A. (19971997). Når talen blir tekst: Ei analyse av referert tale i avistekstar. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn (s. 92-108). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Når talen blir tekst: Ei analyse av referert tale i avistekstar
Forfatter(e)
Veum, Aslaug
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
92-108
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV92
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
511
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
aviser , journalistikk , muntlige tekster
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
Økland, s.Økland, S. (19971997). Estetikk og retorikk i Hans E. Kincks litteraturkritikk. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn (s. 109-126). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Estetikk og retorikk i Hans E. Kincks litteraturkritikk
Forfatter(e)
Økland, Siri
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
109-126
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV108
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
512
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Litteraturkritikk |
Nøkkelord
Litteraturkritikk , forfatterskap , litteratur , retorikk
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
berg, t.Berg, T. (19971997). Framstillingsformen i yrkesfaglige lærebøker. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn (s. 127-148). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Framstillingsformen i yrkesfaglige lærebøker
Forfatter(e)
Berg, Tove
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
127-148
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV126
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
513
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , yrkesfag
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
tønnessen, e.s.Tønnessen, E.S. & løvland, a.Løvland, A. (19971997). "Jammen fårn det til å svinge!": Om bruk av fiksjon i lærebøker. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn. Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
"Jammen fårn det til å svinge!": Om bruk av fiksjon i lærebøker
Forfatter(e)
Tønnessen, Elise Seip & Løvland, Anne
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV148
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
514
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , sjanger
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
nordisk sprüksekretariat, Nordisk språksekretariat, (19851985). De nordiske skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet 2. Behovet for og bruken av skrift i 1800-tallets forvaltning, næringsliv og privatkommunikasjon.. Oslo: Nordisk språksekretariat.
x
År
1985
Tittel
De nordiske skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet 2. Behovet for og bruken av skrift i 1800-tallets forvaltning, næringsliv og privatkommunikasjon.
Forfatter(e)
Nordisk språksekretariat
Sider
295
Forlag
Nordisk språksekretariat
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
070357188
Sakbib pub.nr.
1099
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur | Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet | Offentligheten | Myndighetenes sakprosa |
Nøkkelord
næringsliv , språk
Bibliografisk note
Nordisk språksekretariats rapporter nr. 6. Rapport fra et symposium på Själö 17.-20.september 1984
simonsen, d.f.Simonsen, D.F. (19971997). Det kontrollerte språket: Lærebøkenes språk mellom pedagogikk og språkrøkt. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn (s. 173-188). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Det kontrollerte språket: Lærebøkenes språk mellom pedagogikk og språkrøkt
Forfatter(e)
Simonsen, Dag F.
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
173-188
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV172
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
516
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
læremidler , språk
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19971997). Finnes det en lærebøkenes litteraritet?. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn (s. 189-205). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Finnes det en lærebøkenes litteraritet?
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
189-205
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV188
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
517
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
eriksen, t.b.Eriksen, T.B. (19971997). Boken som metafor. I E.B. Johnsen (Red.), Tekstens mellommenn (s. 206-215). Oslo: Universitetsforl..
x
År
1997
Tittel
Boken som metafor
Forfatter(e)
Eriksen, Trond Berg
Boktittel
Tekstens mellommenn
Redaktør(er)
Johnsen, Egil Børre
Sider
206-215
Forlag
Universitetsforl.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22874-6
Lenke til fulltekst
http://www.nb.no/utlevering/nb/a33936a49ca77690edfe3ab6f5f721b5#&struct=DIV206
Finn boka i ORIA
971630097
Sakbib pub.nr.
518
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
informasjonsteknologi , læremidler
Bibliografisk note
Årbok nr. 3, forskningsprosjektet Norsk Sakprosa (I)
hauge, i.Hauge, I. (19761976). Sakprosa: former og virkemidler. Oslo: Cappelen.
x
År
1976
Tittel
Sakprosa: former og virkemidler
Forfatter(e)
Hauge, Ingvar
Sider
111
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-00942-1
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
941492222
Sakbib pub.nr.
520
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
Sakprosa , stilistikk
johannesen, g.Johannesen, G. (19811981). Den norske memoarlitteraturen : et riss av en bølge. Basar, 7(4), s.10-37.
x
År
1981
Tittel
Den norske memoarlitteraturen : et riss av en bølge
Forfatter(e)
Johannesen, Georg
Tidsskrift
Basar
Årgang
7
Nummer
4
Sider
10-37
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
40253
Sakbib pub.nr.
522
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
forfatterskap , litteratur , memoarer
beyer, e.Beyer, E., iversen, i.Iversen, I., linneberg, a.Linneberg, A. & moi, m.Moi, M. (Red.). (19901990). Norsk litteraturkritikks historie: 1770-1940. Bind I: 1770-1848. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1990
Tittel
Norsk litteraturkritikks historie: 1770-1940. Bind I: 1770-1848
Redaktør(er)
Beyer, Edvard, Iversen, Irene, Linneberg, Arild & Moi, Morten
Sider
320
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-21041-3
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009072300098
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
900298995
Sakbib pub.nr.
523
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Litteraturkritikk |
Nøkkelord
Litteraturkritikk , historie , litteratur , litteraturhistorie
Bibliografisk note
Dokumentet er bind I i serien Norsk litteraturkritikks historie: 1770-1940. Inneholder artikler av Edvard Beyer og Morten Moi. Bind II er 1848-1870.
berulfsen, b.Berulfsen, B. (19481948). Norske brev- og formularbøker i det 19. hundreår. Bergen: Universitetet.
x
År
1948
Tittel
Norske brev- og formularbøker i det 19. hundreår
Forfatter(e)
Berulfsen, Bjarne
Årgang
1948:4
Sider
22
Forlag
Universitetet
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
951306200
Sakbib pub.nr.
524
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Privatlivet |
Nøkkelord
brev , formularbøker
hald, s.Hald, S. (19941994). Fra lokalbeskrivelse til lokalhistorie : et kapitel i den danske og norske lokalhistories udvikling. Heimen(2), s.87-103.
x
År
1994
Tittel
Fra lokalbeskrivelse til lokalhistorie : et kapitel i den danske og norske lokalhistories udvikling
Forfatter(e)
Hald, Søren
Tidsskrift
Heimen
Nummer
2
Sider
87-103
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
175760
Sakbib pub.nr.
525
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
historie , historiografi , lokalhistorie
hareide, j.Hareide, J. (19861986). Forsøk på å lytte til ''Grundtonen'' : Camilla Colletts selvbiografi ''I de lange Nætter''. Edda, 73(1), s.[63]-80.
x
År
1986
Tittel
Forsøk på å lytte til ''Grundtonen'' : Camilla Colletts selvbiografi ''I de lange Nætter''
Forfatter(e)
Hareide, Jorunn
Tidsskrift
Edda
Årgang
73
Nummer
1
Sider
[63]-80
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
77135
Sakbib pub.nr.
526
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
biografier , forfatterskap
austenü, t.Austenå, T. & lid, o.Lid, O. (Red.). (19781978). Jus og jord: heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen, 24. april 1978. Oslo: Det Norske samlaget.
x
År
1978
Tittel
Jus og jord: heidersskrift til professor dr. juris Olav Lid på 70-årsdagen, 24. april 1978
Redaktør(er)
Austenå, Torgeir & Lid, Olav
Sider
322
Forlag
Det Norske samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-0786-9
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
823024784
Sakbib pub.nr.
527
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap | Offentligheten | Myndighetenes sakprosa |
Nøkkelord
juss og rettsvesen
holth, g.Holth, G. (19821982). Å gå i seg selv: en analyse av Sigurd Evensmos selvbiografi Inn i din tid,og en sammenlikning mellom dette verket og romanene Flaggermusene og Hjemover. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1982
Tittel
Å gå i seg selv: en analyse av Sigurd Evensmos selvbiografi Inn i din tid,og en sammenlikning mellom dette verket og romanene Flaggermusene og Hjemover
Forfatter(e)
Holth, Gunnar
Sider
181 bl.
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
950828513
Sakbib pub.nr.
528
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
biografier , forfatterskap
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Oslo, 1982
hompland, a.Hompland, A. (19871987). Popularisering og genrebytte. Syn og segn, 93(1), s.56-62 : .
x
År
1987
Tittel
Popularisering og genrebytte
Forfatter(e)
Hompland, Andreas
Tidsskrift
Syn og segn
Årgang
93
Nummer
1
Sider
56-62 :
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
87114
Sakbib pub.nr.
529
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forskningsformidling , populærvitenskap , sjanger
Bibliografisk note
Omskriven innleiing frå eit seminar om nynorsk sakprosa, oktober 1986, arrangert av Det Norske Samlaget og Norsk Faglitterær forfatterforening.
abstract
Viser korleis kravet til popularisering bygger på ei elitistisk og arrogant forestilling om eit hierarkisk system av innsiktar der dei beste er dei som færrast forstår. Tilrår i staden fleirbruksplanar for formidling, og at formidlingsforma til ei kvar tid vert tilpassa den genren ein velger å bruka
hvenekilde, a.Hvenekilde, A. (19831983). Steiner for brød : ''lett-lest'' o-fag for grunnskolen. Norsklæraren, 7(3), s.26-27,29-37.
x
År
1983
Tittel
Steiner for brød : ''lett-lest'' o-fag for grunnskolen
Forfatter(e)
Hvenekilde, Anne
Tidsskrift
Norsklæraren
Årgang
7
Nummer
3
Sider
26-27,29-37
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
65951
Sakbib pub.nr.
530
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , naturfag/naturvitenskap
horsfjord, v.Horsfjord, V. (Red.). (19861986). Naturfagundervisning og språk. Oslo: Universitetet i Oslo, Senter for realfagundervisning.
x
År
1986
Tittel
Naturfagundervisning og språk
Årgang
1
Redaktør(er)
Horsfjord, Vidar
Sider
82
Forlag
Universitetet i Oslo, Senter for realfagundervisning
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
900100303
Sakbib pub.nr.
531
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
naturfag/naturvitenskap , språk
hvenekilde, a.Hvenekilde, A. (19861986). Nærblikk på o-fagsbøker. I V. Horsfjord (Red.), Naturfagundervisning og språk (s. 82). Oslo: Universitetet i Oslo, Senter for realfagundervisning.
x
År
1986
Tittel
Nærblikk på o-fagsbøker
Forfatter(e)
Hvenekilde, Anne
Boktittel
Naturfagundervisning og språk
Redaktør(er)
Horsfjord, Vidar
Sider
82
Forlag
Universitetet i Oslo, Senter for realfagundervisning
Utgivelsessted
Oslo
Finn boka i ORIA
900100303
Sakbib pub.nr.
532
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
læremidler , naturfag/naturvitenskap
fylkesaker, l.Fylkesaker, L. (Red.). (19881988). Dikterne taler: Nobelforedragene i litteratur 1901-1988. Oslo: Dreyer.
x
År
1988
Tittel
Dikterne taler: Nobelforedragene i litteratur 1901-1988
Redaktør(er)
Fylkesaker, Lars
Sider
269
Forlag
Dreyer
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-09-10471-3
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
884226514
Sakbib pub.nr.
533
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten |
Nøkkelord
litteratur , retorikk , taler
høeg, o.a.Høeg, O.A. (19711971). Vitenskapelig forfatterskap. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1971
Tittel
Vitenskapelig forfatterskap
Forfatter(e)
Høeg, Ove Arbo
Sider
131
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
872014762
Sakbib pub.nr.
534
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
akademisk skriving , forfatterskap , vitenskapsretorikk
Bibliografisk note
2. utg.
høyer, s.Høyer, S. (19951995). Pressen mellom teknologi og samfunn: norske og internasjonale perspektiver på pressehistorien fra Gutenberg til vår tid. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1995
Tittel
Pressen mellom teknologi og samfunn: norske og internasjonale perspektiver på pressehistorien fra Gutenberg til vår tid
Forfatter(e)
Høyer, Svennik
Sider
419
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22396-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
951888439
Sakbib pub.nr.
535
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Massemedia |
Nøkkelord
historie , presse , pressehistorie , teknologi
jakobsen, a.Jakobsen, A. (19751975). Språk og stil i Simon Kildals Øvelses-Bog. Håløygminne, 51(14), s.182-193.
x
År
1975
Tittel
Språk og stil i Simon Kildals Øvelses-Bog
Forfatter(e)
Jakobsen, Alfred
Tidsskrift
Håløygminne
Årgang
51
Nummer
14
Sider
182-193
Sakbib pub.nr.
536
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Skole og barnehage |
Nøkkelord
forfatterskap , læremidler , språk , stilistikk
Bibliografisk note
Ikke å oppdrive i NORART.
johannesen, g.Johannesen, G. (20012001). Rhetorica Norvegica. Oslo: Cappelen.
x
År
2001
Tittel
Rhetorica Norvegica
Forfatter(e)
Johannesen, Georg
Sider
XIV, 330
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-21946-9
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
020105290
Sakbib pub.nr.
540
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode |
Nøkkelord
retorikk
Bibliografisk note
2. utg. (1. utg. Oslo : Cappelen : Landslaget for norskundervisning, 1987)
billeskov jansen, f.j.Billeskov Jansen, F.J. (1938-19391938-1939). Holberg som epigrammatiker og essayist. København: Munksgaard.
x
År
1938-1939
Tittel
Holberg som epigrammatiker og essayist
Forfatter(e)
Billeskov Jansen, F. J.
Sider
2 b.
Forlag
Munksgaard
Utgivelsessted
København
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
930572564
Sakbib pub.nr.
539
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
Reiseskildringer , forfatterskap
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) - Københavns universitet, 1938
johannesen, g.Johannesen, G. (19941994). Moralske tekster: essays og innlegg 1978-1994. Oslo: Cappelen.
x
År
1994
Tittel
Moralske tekster: essays og innlegg 1978-1994
Forfatter(e)
Johannesen, Georg
Sider
264
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-15210-0
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
942476417
Sakbib pub.nr.
541
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
forfatterskap
jæger, h.Jæger, H. & anderssen, o.Anderssen, O. (18961896). Illustreret norsk literaturhistorie. Kristiania: Bigler.
x
År
1896
Tittel
Illustreret norsk literaturhistorie
Forfatter(e)
Jæger, Henrik & Anderssen, Otto
Sider
b.
Forlag
Bigler
Utgivelsessted
Kristiania
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
972707441
Sakbib pub.nr.
542
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi |
Nøkkelord
historie , litteraturhistorie
kittang, a.Kittang, A. & lie, u.Lie, U. (Red.). (19821982). Litteraturforskning og litteraturformidling: perspektiv på ei legitimeringskrise. Bergen: Universitetsforlaget.
x
År
1982
Tittel
Litteraturforskning og litteraturformidling: perspektiv på ei legitimeringskrise
Redaktør(er)
Kittang, Atle & Lie, Ulf
Sider
173
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-00-06022-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
82221220x
Sakbib pub.nr.
543
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forskningsformidling , litteratur , litteraturvitenskap
kittang, a.Kittang, A. (19821982). Norsk litteraturvitskap i fortid og framtid : faghistoriske og fagpolitiske perspektiv. I A. Kittang & U. Lie (Red.), Litteraturforskning og litteraturformidling: perspektiv på ei legitimeringskrise (s. 133-146). Bergen: Universitetsforlaget.
x
År
1982
Tittel
Norsk litteraturvitskap i fortid og framtid : faghistoriske og fagpolitiske perspektiv
Forfatter(e)
Kittang, Atle
Boktittel
Litteraturforskning og litteraturformidling: perspektiv på ei legitimeringskrise
Redaktør(er)
Kittang, Atle & Lie, Ulf
Sider
133-146
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-00-06022-5
Finn boka i ORIA
82221220x
Sakbib pub.nr.
544
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Sakprosaens teori og metode | Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Politikk |
Nøkkelord
litteratur , litteraturvitenskap
kjørup, s.Kjørup, S. (19821982). Den mytiske sagprosa : Georg Johannesens "Om den norske skrivemåten". Vinduet, 36(2), s.34-37.
x
År
1982
Tittel
Den mytiske sagprosa : Georg Johannesens "Om den norske skrivemåten"
Forfatter(e)
Kjørup, Søren
Tidsskrift
Vinduet
Årgang
36
Nummer
2
Sider
34-37
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
48062
Sakbib pub.nr.
545
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
forfatterskap
kondrup, j.Kondrup, J. (19821982). Levned og tolkninger: studier i nordisk selvbiografi. Odense: Odense Universitetsforlag.
x
År
1982
Tittel
Levned og tolkninger: studier i nordisk selvbiografi
Forfatter(e)
Kondrup, Johnny
Årgang
10
Sider
308
Forlag
Odense Universitetsforlag
Utgivelsessted
Odense
ISBN
87-7492-373-0
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
832117706
Sakbib pub.nr.
546
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
biografier , forfatterskap , litteraturhistorie
Bibliografisk note
Har bibliografi.
nicolaysen, b.k.Nicolaysen, B.K. (19911991). Bibliografi til historia om lesing i Noreg. Bergen: Universitetet i Bergen, Nordisk institutt.
x
År
1991
Tittel
Bibliografi til historia om lesing i Noreg
Forfatter(e)
Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik
Årgang
41
Sider
257
Forlag
Universitetet i Bergen, Nordisk institutt
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-90500-15-7
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
910767351
Sakbib pub.nr.
547
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
bibliografi , historie , lese- og skriveforskning , lesehistorie , lesing
Bibliografisk note
Katalogisert etter omslag
lie, s.Lie, S. (19921992). Skrive seg selv, gjennom fire hundre år. Edda, 79(1), s.[55]-65.
x
År
1992
Tittel
Skrive seg selv, gjennom fire hundre år
Forfatter(e)
Lie, Sissel
Tidsskrift
Edda
Årgang
79
Nummer
1
Sider
[55]-65
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
140659
Sakbib pub.nr.
548
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
biografier , kjønn
Bibliografisk note
Om kvinners selvbiografier
lie, s.Lie, S. (19951995). Fri som foten: om å skrive fagtekster. Oslo: Ad notam Gyldendal.
x
År
1995
Tittel
Fri som foten: om å skrive fagtekster
Forfatter(e)
Lie, Sissel
Sider
158
Forlag
Ad notam Gyldendal
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-417-0591-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
951613782
Sakbib pub.nr.
549
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
akademisk skriving , forskningsformidling , skrivehåndbøker
Bibliografisk note
Fra Nytt oppl. 2004 med både 10- og 13-sifret ISBN
lunden, k.Lunden, K. (19851985). Dialog med fortida: historie og historikarar frå 1184 til 1984. Oslo: Samlaget.
x
År
1985
Tittel
Dialog med fortida: historie og historikarar frå 1184 til 1984
Forfatter(e)
Lunden, Kåre
Sider
269
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-2613-8
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
863002811
Sakbib pub.nr.
550
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forfatterskap , historie , historiografi
lærum, o.d.Lærum, O.D. (19421942). Om medforfattere. Nordisk medicin(97), s.320-323.
x
År
1942
Tittel
Om medforfattere
Forfatter(e)
Lærum, Ole Didrik
Tidsskrift
Nordisk medicin
Nummer
97
Sider
320-323
Sakbib pub.nr.
551
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forfatterskap , medisin og helse
Bibliografisk note
Ikke å oppdrive i NORART.
lærum, o.d.Lærum, O.D. (19911991). Forskning til frokost: tanker om forskningsformidling. Oslo: Cappelen.
x
År
1991
Tittel
Forskning til frokost: tanker om forskningsformidling
Forfatter(e)
Lærum, Ole Didrik
Sider
95
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-12433-6
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
91031876x
Sakbib pub.nr.
552
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Høyere utdanning og vitenskap |
Nøkkelord
forskningsformidling
Bibliografisk note
Bibliografi: s. 94-96.
munthe, w.Munthe, W. (19421942). Våre reisehåndbøkers historie: foredrag på Den Norske Turistforenings generalforsamling 3. mars 1941. Oslo: Grøndahl.
x
År
1942
Tittel
Våre reisehåndbøkers historie: foredrag på Den Norske Turistforenings generalforsamling 3. mars 1941
Forfatter(e)
Munthe, Wilhelm
Sider
26
Forlag
Grøndahl
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
040280950
Sakbib pub.nr.
553
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Fakta og dokumentar |
Nøkkelord
foreninger , håndbøker , historie , reisehåndbøker
Bibliografisk note
Særtrykk av: Den Norske Turistforenings årbok
ness, e.Ness, E. (19531953). Hva leser folk i en mellomstor norsk by? En litterær-sosiologisk undersøkelse.. Vinduet(1), s.5-40.
x
År
1953
Tittel
Hva leser folk i en mellomstor norsk by? En litterær-sosiologisk undersøkelse.
Forfatter(e)
Ness, Einar
Tidsskrift
Vinduet
Nummer
1
Sider
5-40
Sakbib pub.nr.
554
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , lesing , litteratursosiologi , sosiologi
Bibliografisk note
Ikke å oppdrive i NORART.
nielsen, e.Nielsen, E. (Red.). (19931993). Norsk skrivekunst: en essay-antologi. Høvik: Libris i samarbeid med Cappelen.
x
År
1993
Tittel
Norsk skrivekunst: en essay-antologi
Redaktør(er)
Nielsen, Erling
Sider
391
Forlag
Libris i samarbeid med Cappelen
Utgivelsessted
Høvik
ISBN
82-90991-13-4
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
932337228
Sakbib pub.nr.
555
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosa i ulike kontekster | Offentligheten | Faglitteratur for allmennheten | Essayistikk |
Nøkkelord
skriving
Bibliografisk note
1. utg. 1958
noreng, Ø.Noreng, Ø. (19741974). Lesere og lesing: rapport om Den norske bokklubbens lesersosiologiske undersøkelse. Stabekk: Den norske bokklubben.
x
År
1974
Tittel
Lesere og lesing: rapport om Den norske bokklubbens lesersosiologiske undersøkelse
Forfatter(e)
Noreng, Øystein
Sider
II, 575, 13
Forlag
Den norske bokklubben
Utgivelsessted
Stabekk
ISBN
82-525-0398-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
813044405
Sakbib pub.nr.
556
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , lesing , sosiologi
noreng, Ø.Noreng, Ø. (19741974). Lesing og kommunikasjon: kort rapport om Den norske bokklubbens lesersosiologiske undersøkelse. Stabekk: Bokklubben.
x
År
1974
Tittel
Lesing og kommunikasjon: kort rapport om Den norske bokklubbens lesersosiologiske undersøkelse
Forfatter(e)
Noreng, Øystein
Sider
147
Forlag
Bokklubben
Utgivelsessted
Stabekk
ISBN
82-525-0399-3
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
897003454
Sakbib pub.nr.
557
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Den litterære institusjonen |
Nøkkelord
lese- og skriveforskning , lesing , sosiologi
nowak, l.Nowak, L. (19711971). Bokläsaren: en översikt över nordisk forskning efter 1945, med annoterad bibliografi. Stockholm: Sveriges radio.
x
År
1971
Tittel
Bokläsaren: en översikt över nordisk forskning efter 1945, med annoterad bibliografi
Forfatter(e)
Nowak, Lilian
Sider
209
Forlag
Sveriges radio
Utgivelsessted
Stockholm
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART
752143670
Sakbib pub.nr.
558
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Sakprosaens sosiologi | Skriftkultur |
Nøkkelord
bibliografi , lese- og skriveforskning , lesing
næss, h.s.Næss, H.S. & hauküs, k.Haukaas, K. (19751975). Norsk litteraturhistorisk bibliografi 1956-1970. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1975
Tittel
Norsk litteraturhistorisk bibliografi 1956-1970
Forfatter(e)
Næss, Harald S. & Haukaas, Kaare
Sider
128
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-01466-5
Finn publikasjonen i BIBSYS/NORART